Nyhetsarkiv

”Vi måste få ett bättre hållbart arbetsliv”

Bristen på vårdplatser, den pressade situationen inom akutverksamheten och läkarnas arbetsmiljö är de viktigaste frågorna lokalt i Göteborg just nu. Det menar Shokoufeh Manoucherpour som är ordförande i Sjukhusläkarna där.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– Just nu är det återigen det här att vi står inför en sommar med stor brist på vårdplatser som är en av de viktigaste sakerna. Även frågan om vår akutverksamhet är viktig. Patienterna får ibland vänta mellan sju och tio timmar och ibland dygn – något som påverkar patientsäkerheten i hög grad och även arbetsmiljön för läkarna. Det skapar etisk stress både i vardagen och under jourerna när kollegorna måste ägna mycket tid åt att sitta och ringa runt efter en ledig plats, prioritera mellan svår sjuka patienter och skicka hem icke färdigbehandlade patienter.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år när det kommer till det fackliga arbetet?

– Jag tycker att det möjligen har varit lite bättre – att vi har fått lite mer gehör. Vi har till exempel sagt att vi vill ha läkare som verksamhetschefer och det vill vår sjukhusledning också. De har ambitioner och läkarna uppmuntras att söka verksamhetschefstjänsterna. Sedan när det gäller avtalsrörelsen tycker vi också att man har fått igenom det mesta av Läkarförbundets yrkande på ett ganska bra sätt.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Antalet sjukskrivna läkare har ökat de senaste åren. Vi har i dag många sjukskrivna unga kvinnliga kollegor. Så kan vi inte ha det – vi måste få ett bättre hållbart arbetsliv. Vi vill ha flera vårdplatser för ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för läkarna, och så vill vi ha en bättre ordning på specialistläkarnas fortbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera