Nyhetsarkiv

”Viktigt att läkare är med i planeringen”

I Helsingborg är den största och viktigaste frågan bristen på vårdplatser. Men även ett plötsligt stopp för utlandsresor och det faktum att läkarnas administrativa platser är på väg bort i ombyggnationen engagerar just nu Sjukhusläkarna där lokalt, enligt ordföranden Maria Tyrberg.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– Helt överskuggande allting annat är vårdplatsbristen. Men vi har även noterat att läkarnas administrativa platser är på väg bort i den renovering av sjukhuset som genomförs just nu och det måste vi sätta fokus på. Överhuvudtaget innebär det en mängd problem att renovera ett helt sjukhus samtidigt som det pågår verksamhet. Man vet fortfarande inte var allt ska vara när det blir klart och i samband med att man har evakuerat inom byggnaden på vägen har våra administrativa platser nära vår verksamhet försvunnit. När man frågar hur planen ser ut på sikt så är det ingen som vet det. Just nu befinner många sig i temporära baracker och en plan verkar saknas för hur det ska bli framöver. Det är viktigt att läkare är med i planeringen.

– Sedan har vi det här med ekonomin. Vi har fått besked om att ingen får åka utomlands på kongress det närmaste halvåret för det har vi inte råd med. Det har skapat en hel del oro på arbetsplatsen. På ögon, där jag jobbar, har vi haft bra möjlighet att åka på kongress tidigare men nu blir bara det som redan är beviljat av.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år när det kommer till det fackliga arbetet?

– Det känns som att det inte verkar prioritera läkarna situation, men om det har förändrats från förra året kan jag inte säga.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Vi hoppas att Helsingborg kan få bli ett eget sjukhus med en egen sjukhuschef igen. Hela den här förvaltningsuppdelningen i Skåne har gjort att ingen längre har koll. Folk byts ut hela tiden och ingen vet vem som ansvarar för det som egentligen är det viktiga i vår verksamhet – att patienterna får rätt vård och vård i rätt tid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera