Tema

Kunskapsstyrningen

Ett komplext, tungrott och byråkratiskt system som slukar resurser – eller en smått fantastisk modell med goda ambitioner? När Nationellt system för kunskapsstyrning etablerades var syftet att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Men hur har det egentligen landat i vården?

Nationellt system för kunskapsstyrning startade formellt 2018, men bygger på en rad beslut och satsningar som pågått under många år. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa kunskap i varje patientmöte. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. I grafiken nedan hittar du ett axplock av viktiga satsningar.

Tidslinje över Kunskapsstyrningens utveckling. Från 2006 till idag. Illustration: Erik Nylund

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera