Nyhetsarkiv

Tung arbetsmiljö för läkarna på SUS

2017 har präglats av en mycket tung arbetsmiljö för läkarna inom de internmedicinska specialiteterna och akutmedicin. Det berättar Naomi Clyne som är ordförande i Sjukhusläkarna på SUS i Skåne.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu? 

– Den nya sjukhusorganisationen, hotad patientsäkerhet på grund av vårdplatsbrist och bristande operationskapacitet, arbetsmiljön på akutmottagningen samt fortbildning för specialister.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år? 

– 2017 har präglats av en mycket tung arbetsmiljö för läkarna inom de internmedicinska specialiteterna och akutmedicin, som har jour på akutmottagningen. Problemen med vårdplatsbrist dominerar. Patienter ligger kvar på akutmottagningen och det blir en stor belastning dels för sjuksköterskorna och undersköterskorna, dels för läkarna som får sköta inneliggande patienter i behov av vård och övervakning samtidigt med det akuta uppdraget.

– Inom de operativa specialiteterna har vårdplatsbristen i förening med bristen av bemannade operationssalar påverkat möjligheten att genomföra elektiva operationer, vilket drabbar de berörda patienterna hårt och skapar stark stress hos operationskoordinatorn och kirurgen som tidvis fått informera patienten med mycket kort varsel om inställd operation.

– Samtidigt har 2017 präglats av hoppfullhet. SUS har fått en ny sjukhuschef, Björn Eriksson, kardiolog och docent. Han har fått ett tydligt uppdrag från regiondirektören och SUS politiska nämnd, att se över nuvarande organisation och ledningsstruktur och skapa en mer decentraliserad organisation med fokus på kärnverksamheten, det vill säga på patientens vård ur medicinskt och omvårdnadsperspektiv. Han är tydlig med att han ser det medicinska ledarskapet som en förutsättning för en välfungerande vård.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Jag hoppas på en sjukvård med ett medicinskt ledarskap, där patientens behov av vård beaktas och medarbetarnas kunskap och kompetens tas till vara. Jag hoppas att nödvändiga prioriteringar görs och beslut fattas av läkare i ledande positioner utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med patientens bästa för ögonen. Jag hoppas att vi alla som arbetar inom vården nära patienterna får uppleva en bättre vårdmiljö och arbetsmiljö, så att vi slipper att tidvis vara utsatta för svår etisk stress. Slutligen hoppas jag att vi får en adekvat finansierad sjukvård, som täcker de faktiska kostnaderna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera