Arbetsgivare måste vara tydliga med nolltoleransen

HOT OCH VÅLD Att bli utsatt för fysiskt eller psykologiskt våld under en längre tid kan leda till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. Arbetsgivaren behöver vara tydlig med att man har nolltolerans mot all typ av hot och våld – på så sätt lyfter man bördan från de anställda. Det framhåller Anna Nyberg, docent i psykologi, som lett ett uppdrag från Forte om att sammanställa hälsokonsekvenser av våld inom bland annat hälso- och sjukvården.

21 september

”De yngre läkarna har utnyttjats”

ARBETSMILJÖ – Arbetsgivaren har försökt komma undan billigt och utnyttjat våra yngre kolleger under pandemin. Som tack för insatsen får de nu sluta, säger Andreas Fischer, kirurg på Södersjukhuset i Stockholm.

17 september

”Fackliga erfarenheter ska vara förutsättning för att få chefsjobb”

LEDARSKAP En bakgrund med fackligt engagemang är helt ovärderlig för att bli en framgångsrik chef. Det måste värderas högre vid chefstillsättningar, enligt Torbjörn Karlsson, som har gjort resan från facklig till chef och tillbaka.

16 september 1

”Visar på styrkan av fackligt arbete runt om i landet”

FACKLIGT Beskedet att Capio S:t Görans sjukhus backar och tar tillbaka avskedet av en fackligt aktiv läkare har tagits emot av positiva tongångar från fackligt håll. Charlotte Söderman, ordförande för läkarföreningen på sjukhuset, beskriver beslutet som en stor seger som illustrerar betydelsen av att vara fackligt ansluten.

16 september 1
PORTRÄTTET

Professorn som har svårt att sluta ta striderna

När Anna Rask-Andersen ser tillbaka på sin långa kliniska, akademiska och fackliga karriär återkommer ett tydligt tema: hennes aversion och kamp mot orättvisor. Ända sedan barnsben har hon haft en stark känsla för rätt och fel. I dag har hon hunnit bli 68 år och har formellt gått i pension, men hon är likafullt långt ifrån att på allvar trappa ner.

8 september

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera