Båtelson efter DN:s granskning: ”Förskräckligt och helt oacceptabelt”

Nyhet Reaktionerna har varit starka efter att Dagens Nyheter avslöjat att patienter i samtliga av landets regioner tillåts välja läkare utifrån etnicitet. En av dem som har reagerat kraftigt är Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna. – Det är viktigt att vi väldigt tydlig visar att det här inte är acceptabelt och vi hoppas att våra medlemmar vet att vi inte accepterar någon form av rasism, säger hon.

28 juli

Nya siffror från SPOR visar: Så länge har patienterna faktiskt väntat

VÄNTETIDER Hur länge har de patienter som opereras faktiskt väntat? Den frågan kan nu SPOR:s nya väntetidsrapport ge svar på. Siffrorna visar bland annat att nästan varannan patient som opererats för framfall det senaste året hade väntat i mer än ett halvår från det att operationsanmälan gjordes. Och var tionde patient hade väntat i mer än ett år. De visar också att väntetiderna var långa redan innan pandemin.

6 juli
AKTUELL PERSON: BJÖRN ERIKSSON

Precisionsläkemedel och AI – de nya stora utmaningarna

Björn Eriksson är kardiologen som precis har lämnat rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och klivit på uppdraget som generaldirektör för Läkemedelsverket.

1 juli

”Vårdberget ska vara borta före semesterperioden”

VÅRDBERGET: DANMARK – Region Huvudstaden Region Huvudstadens ambition är att samtliga uppskjutna operationer och behandlingar ska vara genomförda innan semesterperioden 2021 inleds.

14 juni
ORDET ÄR DITT

”Vänd på pyramiden”

"På vilket sätt är det radikalt mot hur vi arbetat tidigare? Jo, man kan säga att vi river pyramiden – eller vänder på den. I stället för att alltid peka med hela handen från högsta nivån i styrkedjan innebär det att man måste bli bättre på att lyssna på verksamheten och framför allt på de som arbetar i kärnuppdraget", skriver Louise Bringselius, organisationsforskare och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen, om tillitsbaserad styrning och ledning.

9 juni 3

Så vill Anders Anell förändra sjukvårdens styrning

SJUKVÅRDENS FRAMTID Utan en bättre arbetsmiljö kommer det inte att vara möjligt att möta de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Och för att nå dit behöver styrningen av sjukvården förändras. Staten bör ta ett större och mer långsiktigt ansvar, samtidigt som regionerna måste fokusera mer på lärande och innovationer – och i högre grad utgå från professionernas drivkrafter. Det menar professor Anders Anell.

8 juni

Föreningsnyheter

Idag sitter alla i samma båt

SJUKVÅRDEN I DANMARK – BAKGRUND Den 1 januari 2007 sjösätter Danmark statlig finansiering och en mer nationell styrning av sjukvården. Det sker i samband med att Danmark genomför en kommunreform och slår ihop 271 kommuner till 98 och 13 landsting till 5 storregioner. Vid den tiden är den danska sjukvårdsskutan nedsliten och behöver rustas upp.

15 juni

”Den svenska vårdgarantin existerar inte!”

Reportage: VÅRDBERGET: SVERIGE Det finns ingen vårdganti i Sverige. Det menar svårt artrosdrabbade Lena Sterneland som förtvivlat har väntat på en ny höft sedan förra sommaren.

14 juni 1

”En utmärkt chans att tidigt få bekanta sig med läkaryrket”

LÄKARASSISTENTER Sveriges läkarförbund Student betonar vikten av att fler arbetsgivare tar tillvara på möjligheten att anställa läkarassistenter. Studenten Henrik Ecke är en av de som på detta sätt har fått chansen att ta del av grunderna i det kliniska arbetet, skaffa sig erfarenheter och lära känna läkaryrket på nära håll. Han håller med studentorganisationen.

25 maj

”Oacceptabelt, ineffektivt och inte ekonomiskt försvarbart”

INTENSIVVÅRD Efter att Sjukhusläkarna i Göteborg på nytt slagit larm om platsbristen inom intensivvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsatte sjukhusledningen en utredning. Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i föreningen, välkomnar utredningen men understryker att det inte finns några skäl att vara nöjd förrän en konkret förändring har blivit verklighet.

20 maj 1

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera