”Gäller att vi förvaltar den position som uppropet gett oss”

LÄKARUPPROP PÅ SU Personalflykt, dagliga överbeläggningar och utlokaliseringar riskerar patientsäkerheten på SU. Vid Sjukhusläkarnas årsmöte i Göteborg beskrev styrelsen den pressade situation, som lett fram till ett upprop bland medlemmarna.

16 januari

Forskarna som gjort världen hälsosammare

Reportage: NOBELPRISEN Den 10 december delades Nobelprisen ut med pompa och ståt och Nobelbankett. Men vad har Nobelprisen i Fysiologi eller medicin avslöjat och gjort för nytta? Och har rätt forskare fått prisen? Läs Lars G Burmans intressanta exposé och personliga reflektioner.

13 december 2018

Beroendeframkallande läkemedel sätts in där evidens saknas för att de hjälper

Läkemedelsberoende Beroendeframkallande läkemedel sätts in även för tillstånd där evidens saknas för att medlen hjälper, enligt Markus Heilig, professor och beroendeforskare, Linköpings universitet. Men det finns också exempel på hur man på kort tid har lyckats minska läkemedelsberoendet. I Region Västmanland skrev läkare tidigare ut mer beroendeframkallande läkemedel än de flesta andra landsting. Nu har regionen minskat sin förskrivning mest i landet.

7 december 2018 1

Patienter i Sverige åker utomlands för organtransplantation- och behöver uppföljande vård i Sverige  

Patientsäkerhet Det händer att svenska patienter med utländsk härkomst åker till sitt gamla hemland, gör en organtransplantation och sedan behöver uppföljande vård i Sverige. Det berättar Annika Tibell, tidigare transplantationskirurg, nu tillförordnad sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och en av initiativtagarna till Istanbuldeklarationen. Läkare bör försöka identifiera patienter som överväger organköp och stötta dem för att hitta andra alternativ, anser hon.

4 december 2018

Tarmsviktspatienter hamnar fel-bristande kompetens och ojämlik tillgång på läkemedel

Ojämlik vård Felremitteringar, patienter som hamnar på fel kliniker, som drabbas av blodförgiftning och måste åka in och ut på akuten. Kompetens saknas i vården när det gäller tarmsviktspatienter, enligt flera professorer och experter på området. Maria Gullberg har opererats så ofta att hon inte får opereras mer. Nu är en av de få korttarmspatienter i landet som får behandling i form av läkemedel.

30 november 2018

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-06

Avancerad vård i hemmet-hur bra fungerar den?/Jul-läsning:Nobel- special/ Aktuella profilen: Bosse Lindquist fick en mer positiv bild av läkare efter Macchiarini-affären/Porträttet: Sjukvårdsdirektör vill riva murar mellan sjukhusvård och primärvård/Ny krönikör: Camilla Starck/

Prenumerera