Södersjukhuset minskade matsvinnet med 70 procent

MILJÖN OCH SJUKVÅRDEN Det slängs stora mängder mat på landets sjukhus. Med ett globalt hållbarhetsmål om halverat matsvinn till 2030 har frågan hamnat på den politiska dagordningen. Södersjukhuset i Stockholm har med ett nytt måltidskoncept lyckats minska matsvinnet med 70 procent sedan 2017.

20 april

”Man blir som en advokat och då blir vården bättre”

Patientansvarig läkare ”Att doktorn och patienten lär känna varandra har många fördelar. Helheten leder till bättre beslut. Jag blir pådrivande och ser till att saker händer. Patienten slipper vänta i onödan”, säger kolorektalkirurgen Erik Syk om sin roll som PAL, patientansvarig läkare, på Ersta sjukhus.

19 april

Nu fortsätter våra resor tillbaka i tiden!

SPECIALITETERNAS HISTORIA Följ med oss på våra resor tillbaka i tiden inom specialiteternas värld! Vår ciceron är läkaren Stig Andersson från Säffle, författare av boken ”En kamp för livet: Sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid”. Stig Andersson är disputerad i medicinsk vetenskap och flitig skribent. I vår serie om specialiteternas tillstånd berättar Stig om pionjärerna, hur det började och hur man tänkte förr. Så varsågoda, kliv in i hans medicinska tidsmaskin!

19 april

“Vi måste göra något utöver det vanliga”

PANDEMIFONDEN Om vi hade haft antivirala läkemedel mot coronavirus när utbrottet drog igång för drygt ett år sedan hade vi förmodligen kunnat mota Olle i grind och aldrig fått någon pandemi. Det menar Niklas Arnberg, ordförande i nystartade Pandemifonden, vars vision är att stärka upp svensk virusforskning och väcka intresse för virusfrågan till den grad att vi aldrig behöver hamna i en virusutlöst pandemi igen. 

16 april

Sverige ligger långt efter

Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Gastroenterologi För att gastroenterologin i Sverige ska komma upp i internationell nivå behövs ytterligare hundratals specialister. Men också krav på att utbildningen ska hålla internationell standard och att varje specialist får ägna arbetet åt rätt saker.

15 april
AKTUELL PERSON

”Precisionsmedicin är den enda vägen framåt”

Säg precisionsmedicin och de flesta tänker på kostsamma läkemedel och tuffa etiska överväganden. Men enligt årets cancerforskare Anna Martling är detta arbetssätt snarare något vi inte har råd att vara utan – och definitivt den enda vägen framåt för svensk sjukvård. 

14 april

Föreningsnyheter

Prisbelönt lärare brinner för utbildning på alla nivåer – vill se satsningar på fortbildning

UTBILDNING Lyhördhet, vetenskaplighet och gedigna ämneskunskaper. För att undervisa och stötta yngre kollegor på bästa sätt är det viktigt att möta dem på en jämlik nivå, men också att för egen del ha goda förutsättningar att fortbilda sig. Det säger Sabine Naessén, överläkare i obstetrik och gynekologi, vars pedagogiska insatser nyligen prisades för fjärde gången.

31 mars

Ambulansbolag får ta över driften – trots att det inte når målen

AMBULANSSJUKVÅRD Det privata bolaget Premedic vann nyligen upphandlingen i ett av ambulansdistrikten i Skåne – fastän bolaget i flera år har varit långt ifrån att klara centrala målsättningar i utryckningsverksamheten. Åke Neman, huvudskyddsombud på Vårdförbundet, är kritisk och anser att det är tydligt att målen i praktiken inte har någon betydelse.

24 mars

Pristagare: Stärk myndigheter med oberoende experter

SJUKHUSLÄKARNAS FULLMÄKTIGEMÖTE 2021 Det är av stor vikt att stärka svenska myndigheter med oberoende kvalificerade experter som kan värdera vetenskapliga rön och sätta en agenda. Det säger Lars-Magnus Andersson, ordförande för Svenska infektionsläkarföreningen, som besökte Sjukhusläkarnas digitala fullmäktigemöte.

12 mars

Forskare: Psykisk ohälsa bland läkare att vänta efter pandemin

SJUKHUSLÄKARNAS FULLMÄKTIGEMÖTE 2021 Hög arbetsbelastning, tuffa förändringar i arbetet och etisk stress under pandemin riskerar att orsaka psykisk ohälsa bland många läkare. Det framhåller David Bergman och Mairi Savage, forskare i medicinskt ledarskap, som var två av gästerna under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Även organisationsforskaren Louise Bringselius gästade mötet för att prata om tillitsbaserad styrning samt SKR:s roll och de problem som den för med sig.

11 mars

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-02

Ledare: Sjukhusläkarna och Sjukhusläkaren gör skillnad / Tema: Regionernas läkare jobbar tusentals timmar gratis varje år / Tema: Specialistbristen del två / Aktuell person: Anna Martling / Erik Syk / patientansvarig läkare / Miljön och sjukvården / Sabine Naessén prisad för fjärde gången

Prenumerera