Fler patienter med hjärtsvikt och KOL i lasarettsansluten hemsjukvård-men läkare med rätt kompetens saknas

Lasarettsansluten hemsjukvård Lasarettsansluten hemsjukvård har på flera håll i landet kommit att omfatta allt fler patientgrupper.  I Linköping består hälften av LAH-patienterna av de som har hjärtsvikt, KOL eller njursvikt och även i Enköping ansluts dessa patientgrupper i allt högre grad till LAH.   Men medan Linköping inte har några problem att rekrytera läkare till LAH, måste man i Enköping ofta tvångskommendera läkare till denna form av vård. 

16 november
Intervju

Bosse Lindquist: ”Min bild av läkare blev mer positiv efter Macchiariniaffären”  

Med hjälp av fyra läkare och visselblåsare avslöjade han de verkliga följderna av kirurgen Paolo Macchiarinis ödesdigra experiment och den tystnadskultur som kan råda inom det medicinska etablissemanget. Men trots att journalisten Bosse Lindquist- som själv kom in på läkarlinjen- beskriver en sjukvård starkt präglad av hierarkier och tystnadskultur, har Macchiarini-affären givit honom en mer positiv bild av läkare, snarare än tvärtom. – Jag blev faktiskt glatt överraskad när jag såg hur genuint upprörda så många läkare blev, säger han.

12 november

Efter Sjukhusläkarens avslöjande-SKL återpublicerar oseriös statistik

Väntetider Den 5 oktober avpublicerade SKL rapporten ”Svensk sjukvård i internationell jämförelse” efter Sjukhusläkarens avslöjande att väntetids- statistiken var en bluff. I slutet av oktober publicerades rapporten på nytt i reviderad form. Men i stället för att lyfta ut det oseriösa väntetidsindexet, eller konstruera ett ärligt och trovärdigt, så publiceras det på nytt i exakt samma form som tidigare med ändrad rubrik och några diffust formulerade brasklappar.

8 november
Porträttet

Fikru Maru lär sig på nytt vad frihet är

Efter fem år i etiopiskt fängelse har kardiologen Fikru Maru svårare att tolerera lögner, falska anklagelser och undanhållande av sanning. Nu lär han sig att hantera den efterlängtade friheten. Sjukhusläkaren möter honom i huset i Aspudden dagen före hans resa tillbaka till Addis Abeba, för andra gången efter frigivningen.

5 november

Försäkringskassan förlorade i kammarrätten

Nyhet Sjukhusläkaren skrev i förra veckan om hur patienter nekats ersättning för svettbehandling av exempelvis ljumskar vid kliniker i Danmark, trots att motsvarande vård ges i Sverige. Vid Försäkringskassan visste man dock inte om att denna vård förekommer i svenska landsting; myndigheten utgår endast från det svar de får från patientens enskilda hemlandsting när de bedömer hela landets vårdutbud. Nu ger kammarrätten patienterna rätt och kräver att Försäkringskassan- när de påstår att en viss vård inte ges i landet- ska kunna styrka detta med en nationell lista.

2 november

Allt fler svenskar söker vård vid Docrates i Finland-där omstridd metod nu även ges i etablerad vård

Vård utomlands Antalet svenska patienter som söker vård vid cancersjukhuset Docrates i Helsingfors har ökat på senare år. En del söker sig dit för att få den omstridda behandlingen mot prostatacancer, Lu-177 PSMA. Sjukhusläkaren besökte Docrates och träffade Ulf Hedberg, som i februari i år fick höra att han bara hade ett halvår kvar att leva och nu sätter sitt hopp till behandlingen. Men Ola Bratt,urolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, anser det vara oetiskt att ge den. Även i Finland möts metoden med skepsis, men ges nu även inom etablerad vård vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus.

29 oktober

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-05

Efter Sjukhusläkarens avslöjande-SKL:s rapport reviderad och publicerad på nytt- men med samma bristfälliga statistik som tidigare/Omstridd cancerbehandling lockar svenska patienter-och ges nu inom offentlig vård i Finland/ Porträttet: Fikru Maru lär sig på nytt vad frihet är/Ökat tryck på specialistutbildning för saudiska läkare i Skåne-Sjukhusläkaren möter tre av de saudiska läkarna/Transparenta prislistor ska bromsa kostnader för vård utomlands

Prenumerera