Sjukhusläkarnas covid-motioner blir förbundspolitik

LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGEMÖTE 2020 Kanske inte helt oväntat var covid-19 som arbetsskada ett hett ämne under Läkarförbundets fullmäktige. Sjukhusläkarnas två motioner i frågan föll fullmäktige i smaken, precis som motionen om vikten av transparens och insyn i SKR. – Bra att fullmäktige vill gå mycket längre än förbundsstyrelsen. Vi måste ta strid för medlemmarna och alltid våga utmana regelverket, sa Karin Båtelson efter mötets slut.

19 november

Danmarks sjukvårdssystem värnade den vanliga vården – Sverige misslyckades

COVID-19 OCH DEN VANLIGA VÅRDEN Det är vecka 11. Det är onsdagen den 11 mars och WHO deklarerar spridningen av covid-19 som en pandemi. Det blir signalen som får Sveriges och Danmarks regeringar att agera för att sjukvården ska klara vad som befaras ska komma.

30 oktober

”Vi har nått framgångar som andra inte har nått”

AVTALSRÖRELSEN Nu har Sveriges läkarförbund, Sveriges kommuner och regioner och Sobona kommit överens om ett fyraårigt avtal. Förhandlingarna har landat i ett avtal med centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april i år.

13 november

”Det behövs forskning för att lyfta arbetsmiljön”

ARBETSMILJÖ Kristina Henriksson, ST-läkare i pediatrik vid Östersunds sjukhus, får Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt arbete med en studie som analyserar läkares upplevelser av att jobba under pandemin, en av få studier i Sverige om läkares hälsa och arbetsmiljö.

11 november

Överläkare: ”Barn är bättre än de starkaste mediciner”

GERIATRIK Kan ett gäng vilda fyraåringar verkligen förbättra det fysiska och psykiska måendet hos gamla på ett äldreboende? – Utan tvekan, säger Anne W Ekdahl, överläkare i geriatrik vid Helsingborgs lasarett.

9 november

Han larmade världen och blev hjälte – hur tänker han nu?

DEN ANDRA VÅGEN Han är IVA-läkaren som med sin appell till läkare världen över fick sjukvården att inse hur allvarlig situationen var med covid-19. Maurizio Cecconi har kallats hjälte och har fått pris för sin insats. Själv tycker han inte att han är mer hjälte än andra, och han vill inte att sjukvården ska stå i frontlinjen, utan längst bak.

5 november 1

Föreningsnyheter

Frilansjournalisten Kristina Wallin bilade i drabbat Europa

Reportage: COVID-19 Det var osäkert in i det sista, men i juni öppnades gränserna och frilans­journalisten Kristina Wallin, bosatt i Italien, kunde göra den årliga semesterresan med barnen hem till Sverige och sin nu 93-åriga mamma. Här är hennes reflektioner.

5 november

Forskare: Ledarskapsutveckling måste bygga på lokalt arbete

LEDARSKAP Hälso- och sjukvården måste främja chefers lärande och utveckling i den medicinska vardagen. Här är skräddarsydda chefsutbildningar som tar fasta på och utvecklar läkares särskilda kompetens av stor betydelse. Det säger Mairi Savage, doktorand vid Karolinska institutet.

6 november

”Otroligt viktigt att stärka läkares motståndskraft”

ARBETSMILJÖ Psykiatrikern Jill Taube och distriktsläkaren Maria Zetterlund Gustafsson och deras initiativ ”Vem tar hand om doktorn?” får Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt projekt ”Doktorsdialoger”.

5 november

Hur påverkas läkares hälsa av arbetsmiljön?

ARBETSMILJÖ I ett treårigt projekt ska stressforskaren Emma Hagqvist och hennes kolleger försöka besvara frågorna om hur Sveriges läkare mår och hur deras arbetsmiljö ser ut. – Som en slutkläm har vi som mål att göra en samhällsekonomisk beräkning på de merkostnader det blir av att regionerna inte prioriterar läkares arbetsmiljö, säger hon.

3 november

”Sjukvården blir inte bättre än den personal vi har”

Reportage: COVID-19 OCH ARBETSMILJÖN Hur gör man för att veta hur personalen mår efter den massiva påfrestning som pandemin inneburit? För Södertälje sjukhus blev svaret att använda försvarsmaktens metoder för att omhänderta personal som varit på utlandsuppdrag.

2 november

”500 kronor extra för arbetet i pandemin – det är inget att ha”

COVID-19 Ekonomisk ersättning, friskvårdsbidrag eller nya arbetsskor? Det är stor skillnad på vad läkare och annan vårdpersonal runt om i landet har fått som tack för insatserna i pandemin. I Region Östergötland har de anställda fått var sitt presentkort på 500 kronor, vilket inte direkt var vad man hade hoppats på, enligt läkarföreningen.

29 oktober

”De bud som arbetsgivaren har levererat är långt ifrån våra”

AVTALSRÖRELSEN Förhandlingarna i avtalsrörelsen är inne i en intensiv fas. Läkarförbundet vänder sig emot arbetsgivarsidans yrkande om ett sifferlöst avtal och betonar samtidigt vikten av retroaktiv lönehöjning. Torbjörn Karlsson, ledamot i Läkarförbundets förhandlingsdelegation, understryker att läkarna förtjänar ett rimligt ”tack” för insatserna i pandemin.

29 oktober

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-05

Danmarks sjukvårdssystem värnade den vanliga vården – Sverige misslyckades / Ledaren: Danmarks siffror visar hur 21 fristående ”länder” drabbar sjukvården / Experimentet som gav de äldre livslusten tillbaka / IVA vid Södertälje sjukhus använde försvarsmaktens metoder för omhändertagande av personal / Italientema: Han larmade världen och hjälteförklarades – hur tänker han nu? / Så belönade regionerna de som kämpat mot pandemin

Prenumerera