Forskarna som gjort världen hälsosammare

Reportage: NOBELPRISEN Den 10 december delades Nobelprisen ut med pompa och ståt och Nobelbankett. Men vad har Nobelprisen i Fysiologi eller medicin avslöjat och gjort för nytta? Och har rätt forskare fått prisen? Läs Lars G Burmans intressanta exposé och personliga reflektioner.

13 december

Beroendeframkallande läkemedel sätts in där evidens saknas för att de hjälper

Läkemedelsberoende Beroendeframkallande läkemedel sätts in även för tillstånd där evidens saknas för att medlen hjälper, enligt Markus Heilig, professor och beroendeforskare, Linköpings universitet. Men det finns också exempel på hur man på kort tid har lyckats minska läkemedelsberoendet. I Region Västmanland skrev läkare tidigare ut mer beroendeframkallande läkemedel än de flesta andra landsting. Nu har regionen minskat sin förskrivning mest i landet.

7 december 1

Patienter i Sverige åker utomlands för organtransplantation- och behöver uppföljande vård i Sverige  

Patientsäkerhet Det händer att svenska patienter med utländsk härkomst åker till sitt gamla hemland, gör en organtransplantation och sedan behöver uppföljande vård i Sverige. Det berättar Annika Tibell, tidigare transplantationskirurg, nu tillförordnad sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och en av initiativtagarna till Istanbuldeklarationen. Läkare bör försöka identifiera patienter som överväger organköp och stötta dem för att hitta andra alternativ, anser hon.

4 december

Tarmsviktspatienter hamnar fel-bristande kompetens och ojämlik tillgång på läkemedel

Ojämlik vård Felremitteringar, patienter som hamnar på fel kliniker, som drabbas av blodförgiftning och måste åka in och ut på akuten. Kompetens saknas i vården när det gäller tarmsviktspatienter, enligt flera professorer och experter på området. Maria Gullberg har opererats så ofta att hon inte får opereras mer. Nu är en av de få korttarmspatienter i landet som får behandling i form av läkemedel.

30 november

Direktör i ständig rörelse vill riva murar mellan sjukhusvård och primärvård 

Porträttet Brita Winsa, ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting, räds varken klättring på höga branter eller för att säga sin mening, även om den kan vara kontroversiell. Hon går ofta snabbt och effektivt fram och vill riva barriärer mellan primärvård och slutenvård. Men medan hon förr trodde att en chef måste peka med hela handen, är hon numera trygg med att vara sig själv i chefsrollen.

26 november

Läkarförbundets fullmäktigemöte igång-visselblåsare hyllades

Nyhet Läkarförbundets fullmäktigemöte är nu i full gång vid Stockholm Waterfront. Vid de första mötesförhandlingarna på onsdagsförmiddagen efterlystes bland annat mer specifika uppgifter om Läkarförbundets aktieplaceringar. Ett arbete pågår med att förbundets kapitalinvesteringar ska ta hänsyn till social hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter, meddelade Thomas Lindén. Under eftermiddagen berättade också två av de fyra visselblåsarna som anmälde Paolo Macchiarini, om de grundlösa anklagelser som KI riktat mot dem i sin utredning. – För att KI ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, inte med maktövergrepp förneka den, sade en av visselblåsarna, Oscar Simonson.

21 november

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-06

Avancerad vård i hemmet-hur bra fungerar den?/Jul-läsning:Nobel- special/ Aktuella profilen: Bosse Lindquist fick en mer positiv bild av läkare efter Macchiarini-affären/Porträttet: Sjukvårdsdirektör vill riva murar mellan sjukhusvård och primärvård/Ny krönikör: Camilla Starck/

Prenumerera