Utredare: Det är viktigt att rätt sak är på rätt plats

UTREDNINGAR Praktikplatser ska regleras i lag, en tydlig målbeskrivning ska etableras i individuella vårdplaner och begreppet hemsjukvård ska ändras. Utredaren Anna Nergårdh, som nu har lämnat över sitt huvudbetänkande, föreslår samtidigt genomgripande förändringar i fråga om den nationella taxan som innebär att lagen om läkarvårdsersättning upphävs.

2 april

Deltagare i unikt ST-program ska möta framtidens stora utmaningar med ny teknik

Reportage En ny ST-utbildning i innovation och teknik startade för en tid sedan på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är den första innovationsutbildningen för läkare i landet. Nu är deltagarna i gång på allvar och har börjat planera sina innovationsprojekt som ska hjälpa sjukvården att möta framtidens utmaningar.

31 mars

Hygienläkare: ”Det är ingen som chansar”

COVID-19: SKYDDSUTRUSTNING Det finns en oro kring frågan om skyddsutrustning för sjukvårdspersonal. Men hur man jobbar är väl så viktigt som vilken skyddsutrustning man har på sig. Det menar Anders Johansson, ordförande för Svenska Hygienläkarföreningen, som också poängterar att det är av största vikt att sjukvårdspersonal har till gång till den skyddsutrustning som krävs. – Jag har respekt för att folk blir rädda, men vi måste vara rationella. Det är ingen som chansar.

27 mars 17

Coronavirus i luft mäts hos läkare och patienter i Skåne

COVID-19 För att motverka smitta mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal har Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet, och hans kollegor med kort varsel börjat studera hur det nya coronaviruset överlever i luften. De första analyssvaren väntas vara klara inom kort.

26 mars 2

Föreningsnyheter

Läkarnätverk i Europa efterlyser tydliga krisrutiner

COVID-19 Den europeiska organisationen för läkare och chefer i sjukhusvården, AEMH, och de sjukhusanställda läkarnas organisation, FEMS, har uppmärksammat likartade brister och risker för många läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal under coronakrisen. Nu efterlyser organisationerna i ett gemensamt uttalande en effektiv strategi och tydliga rutiner för kriser och pandemier.

26 mars

”Otroligt tacksamma för att vi fick lite framförhållning”

COVID-19 Svensk sjukvård förbereder sig just nu på utvecklingen av covid-19. Vid Södertälje sjukhus planerar man för att kunna tiodubbla antalet IVA-platser – från fem till närmare 50. Man har nu begärt att få hjälp med utrustning i regionen och nationellt, och söker efter lösningar för att få personalen att räcka.

24 mars

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera