Helena Strevens är Årets Visslare

Årets visslare Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare går i år till överläkaren och docenten Helena Strevens för hennes engagemang och mod i kampen mot missförhållanden på kvinnokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

8 oktober

Samma problem som för sex år sedan

SPECIALISTBRISTEN Det saknas fortfarande tusentals specialister inom svensk sjukvård. Organisatoriska problem, avsaknaden av både nationell och regional samordning, dålig arbetsmiljö och brist på ST-platser är några av de anledningar som specialitetsföreningarna pekar på.  – Sorgligt att inget händer och att ingen behöver ta ansvar år efter år, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

5 oktober

Vart är radiologin på väg? – En fråga med många svar

SPECIALISTBRISTEN: Radiologi Finns det en specialistbrist inom radiologin? Det korta svaret är ja, åtminstone generellt. Men frågan är komplex och beror mycket på vilka krav som ställs på specialiteten. Det menar Sara Sehlstedt och Mattias Bjarnegård från Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

5 oktober

Skräckväntetider i Sverige

Nyhet Över 50 procent (drygt 84.000) av de patienter som väntar på en beslutad operation/åtgärd i Sverige hade i juli väntat längre än vård­garantins 90 dagar. Men hur länge patienterna verkligen har väntat har hittills varit okänt.

28 september 1

Säg din mening

VÄNTETIDER Hör av dig till redaktionen och regeringens särskilda utredare Gunilla Gunnarsson med synpunkter och erfarenheter. Fyller vårdgarantin någon funktion? Behöver Sverige en ny patienträttighetslag?

6 oktober

Föreningsnyheter

Nya siffror från SPOR visar: Så länge har patienterna faktiskt väntat

VÄNTETIDER Hur länge har de patienter som opereras faktiskt väntat? Den frågan kan nu SPOR:s nya väntetidsrapport ge svar på. Siffrorna visar bland annat att nästan varannan patient som opererats för framfall det senaste året hade väntat i mer än ett halvår från det att operationsanmälan gjordes. Och var tionde patient hade väntat i mer än ett år. De visar också att väntetiderna var långa redan innan pandemin.

6 juli

”Vårdberget ska vara borta före semesterperioden”

VÅRDBERGET: DANMARK – Region Huvudstaden Region Huvudstadens ambition är att samtliga uppskjutna operationer och behandlingar ska vara genomförda innan semesterperioden 2021 inleds.

14 juni
ORDET ÄR DITT

”Vänd på pyramiden”

"På vilket sätt är det radikalt mot hur vi arbetat tidigare? Jo, man kan säga att vi river pyramiden – eller vänder på den. I stället för att alltid peka med hela handen från högsta nivån i styrkedjan innebär det att man måste bli bättre på att lyssna på verksamheten och framför allt på de som arbetar i kärnuppdraget", skriver Louise Bringselius, organisationsforskare och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen, om tillitsbaserad styrning och ledning.

9 juni 4

Så vill Anders Anell förändra sjukvårdens styrning

SJUKVÅRDENS FRAMTID Utan en bättre arbetsmiljö kommer det inte att vara möjligt att möta de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Och för att nå dit behöver styrningen av sjukvården förändras. Staten bör ta ett större och mer långsiktigt ansvar, samtidigt som regionerna måste fokusera mer på lärande och innovationer – och i högre grad utgå från professionernas drivkrafter. Det menar professor Anders Anell.

8 juni

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera