Få sökande till förenade anställningar

FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR Söktrycket till förenade anställningar är lågt och nästan var femte utlyst anställning de senaste tre åren tillsattes inte. Det visar en rapport från Nationella vårdkompetensrådet. – Om det fortsätter på samma sätt blir det en utarmning av de förenade anställningarna – vilket också blir en utarmning och brist på handledarkompetens för klinisk forskarutbildning och för lärarkraft för läkarutbildningen, säger professor Johan Dabrosin Söderholm, som är en av de som tagit fram rapporten.

22 december 2021

Grannländer men oj, så olika det blivit

DANMARK vs SVERIGE Patientens starka rättsliga ställning, det delade ledarskapet, de snabba beslutsvägarna, många gånger väldigt olika attityder... Det är mycket som skiljer dansk sjukvård från svensk, men den största skillnaden är att det danska sjukvårdssystemet styrs av nationella specialplaner, som är grunden till mycket.

21 december 2021

”Tillsätt en nationell tillsynsmyndighet för standardiserade vårdförlopp”

Reportage: CANCERVÅRD – Standardiserade vårdförlopp Vid Uddevalla sjukhus finns Sveriges kortaste ledtider i standardiserade vårdförlopp för prostata-, njur- och blåscancer. Hemligheten? – Ytterst handlar det om tilltro till arbetssättet och att sjukhusledningen fattade ett strategiskt beslut om att prioritera SVF, säger Jesper Swärd, urolog och chef för urologsektionen.

9 december 2021 1

Kompetensförsörjningen viktig fråga för life science-strategin

FOLKHÄLSODALEN Hur ska kompetensförsörjningen inom life science-strategin säkras? Det var en av de frågor som diskuterades under Folkhälsodalen den 6 december.

7 december 2021

Båtelson: ”Vaccinationspass är en bra hjälp för sjukvården”

VACCINATIONSBEVIS Den 1 december började de nya vaccinationspassen gälla för evenemang inomhus med fler än 100 besökare. En bra hjälp för sjukvården, menar Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna som tidigare efterlyst just vaccinationspass.

3 december 2021

”Stor utmaning att få en bra samverkan med sjukvården”

Nya LÄKARUTBILDNINGEN: GÖTEBORG Lars Börjesson, ordförande i läkarprogramkommittén på Sahlgrenska Akademien och professor i kirurgi, om den nya läkarutbildningens utmaningar och fördelar.

12 november 2021

Föreningsnyheter

Svensk grundutbildning för läkare – en kort historik inför nya reformen

NYA LÄKARUTBILDNINGEN: HISTORIK Vi bad Nils O Sjöstrand, bland annat professor emeritus i fysiologi vid Karolinska Institutet och sedan 2006 ordförande i Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinens historia, att beskriva läkarutbildningen genom tiderna för att sätta reformen i ett historiskt perspektiv.

12 november 2021

Läkarförbundet ska utreda möjligheterna med patienträttighetslag

SLF FUM 21 Läkarförbundet ska utreda om en patienträttighetslag kan vara en väg mot en stärkt ställning för både profession och patienter, ta fram ett ”akutpaket” för råda bot på bristen på läkararbetsplatser och sammanställa mer fakta i frågan om andelen läkare som är chefer. Det står klart efter Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte.

11 november 2021

”Det har blivit lite bättre – men chanser har försatts”

Reportage: FORSKNINGSFUSK Han utredde Paolo Macchiarinis luftstrupetransplantationer på Karolinska universitetssjukhuset 2016. Nu är han aktuell med boken Fuskarna och sveket mot vetenskapen. Med boken vill han skapa debatt om forskningsmiljöer och hur vi bättre ska skydda forskningen mot oredlighet och fusk. Sjukhusläkarens reporter Eva Nordin har intervjuat professor Kjell Asplund.

5 november 2021

SKR:s väntetidsdatabas granskas av IMY

Nyhet IMY, Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning av SKR:s nationella väntetidsdatabas.

10 november 2021

Kraven hårda för vårdanställda i Frankrike – ovaccinerade stängs av från jobbet utan lön

UTBLICK: FRANKRIKE Frankrike är ett av få länder som har lagstiftat om att sjukvårdspersonalen måste vaccinera sig mot Covid. Intensivvårdsläkaren Damien Barraud anser att det är ett nödvändigt ont. – Människor har ju dött efter att ha fått viruset på sjukhuset, säger han.

9 november 2021

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera