Tema

Journalsystem i vården

Staten vill ta ett starkare grepp om landets IT-systemen genom en nationell infrastruktur. Målet är att systemen ska kommunicera och fungera bättre tillsammans. Samtidigt larmar medarbetare i Region Skåne om allvarliga patientsäkerhetsrisker och brister i funktionalitet i det upphandlade journalsystemet Millennium. Kritiker menar att det är ett högst omoget och ofärdigt system som inom drygt 1,5 år ska implementeras. Varför lyssnare politiker och tjänstemän inte på forskares rekommendationer?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera