Nyhetsarkiv

Vårdplatsbristen – de lokala ordförandenas stora huvudbry i sommar

Vilken är den viktigaste frågan just nu för sjukhusläkarna runt om i landet? Hur har första halvan av 2017 varit? Och vad hoppas man på i framtiden? Sjukhusläkaren ställde frågorna till Sjukhusläkarnas lokala ordföranden och svaren kommer ni att kunna läsa i vår serie ”Sommarfrågan”. Nedan presenterar vi löpande de olika delarna – klicka på länken för att läsa hela artikeln.

AV: Anna Sofia Dahl och Malin Gavelin

”Vi kämpar för att få till läkarexpeditioner – utan att få gehör”

I de nya lokalerna som växer fram vid Ängelholms sjukhus saknas läkarexpeditioner. Trots att man från fackligt håll kämpat för att ändra på detta i snart tre år har man inte lyckats. Något som Per Hammarlund, ordförande i Sjukhusläkarna Ängelholm, beskriver som en katastrof.


Sjukhusläkarna Stockholm: ”En verkligt ansträngd situation”

Vårdplatsbristen, en öppenvård som inte utvecklats i den takt den borde och en pågående avveckling av kliniker. Problemen i Stockholm är många enligt Marta Christensson, ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm, och hon önskar att läkarna i lugn och ro fick möjligheten att utföra ett gott arbete.


”Flera läkarkollegor har blivit utbrända de senaste åren”

I Dalarna har bristen på vårdplatser lett till att flera läkare har blivit utbrända. Det berättar lokala ordföranden Michael Guggi.


Tuff situation och större fackligt engagemang i Örebro

Vårdplatsfrågan och registreringen av övertid – det är de två lokala frågor som Paula Wallmon, ordförande för Sjukhusläkarna Örebro, pekar ut som de viktigaste just nu. Men 2017 har också fört med sig en positiv del – engagemanget hos medlemmarna är större nu än vad man tidigare sett.


Många utmaningar för litet landsting

För ett litet landsting som ligger perifert geografiskt är det extra viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare om det ska gå att locka till sig tillräckligt många läkare. Det menar Jonas Andersson, ordförande i Sjukhusläkarna Blekinge, som bland annat driver frågan om bättre ersättning för beredskap i hemmet och fortbildning.


”Viktigt att läkare är med i planeringen”

I Helsingborg är den största och viktigaste frågan bristen på vårdplatser. Men även ett plötsligt stopp för utlandsresor och det faktum att läkarnas administrativa platser är på väg bort i ombyggnationen engagerar just nu Sjukhusläkarna där lokalt, enligt ordföranden Maria Tyrberg.


Utlokaliserad läkarutbildning stor fråga i Kalmar

En flytt av vårdavdelningar och en kommande utlokaliserad läkarutbildning är de största frågorna just nu för Sjukhusläkarna på Länssjukhuset Kalmar. Det berättar Harald Persson, ordförande Sjukhusläkarna Södra Kalmar län.


”Vi måste få ett bättre hållbart arbetsliv”

Bristen på vårdplatser, den pressade situationen inom akutverksamheten och läkarnas arbetsmiljö är de viktigaste frågorna lokalt i Göteborg just nu. Det menar Shokoufeh Manoucherpour som är ordförande i Sjukhusläkarna där.


”Specialistläkare har fått mycket sämre möjligheter att bedriva forskning”

Utöver vårdplatsbristen – som satt djupa spår i både arbetsmiljö och patientsäkerhet i Umeå – lyfter Sjukhusläkarnas lokale ordförande, Yngve Gustafson, också frågan om de försämrade möjligheterna för sjukhusläkarna att bedriva forskning vid universitetssjukhuset som en av de viktigaste.


Tung arbetsmiljö för läkarna på SUS

2017 har präglats av en mycket tung arbetsmiljö för läkarna inom de internmedicinska specialiteterna och akutmedicin. Det berättar Naomi Clyne som är ordförande i Sjukhusläkarna på SUS i Skåne


Fortsatt pressad arbetsmiljö på Sollefteå sjukhus

Turbulensen på Sollefteå sjukhus har präglat stora delar av det fackliga arbetet för Bo-Göran Widman, ordförande för Sjukhusläkarna Ångermanland, det gångna året. Och en förbättrad arbetsmiljö är fortfarande den fråga som ligger högst på dagordningen.


Vårdplatsbristen skapar fler konflikter bland personalen

Den tuffa arbetssituation och ökade stressen som vårdplatsbristen för med sig har lett till fler konflikter och sjukskrivningar i Uppsala. Läget är så pressat att Anna Rask-Andersen, ordförande för Sjukhusläkarna Uppsala län, kallar det katastrofalt.


Bristen på parkeringsplatser skapar ilska bland personalen på SÄS

Bristen på parkeringsplatser och arbetsgivarens sätt att hantera frågan har väckt starka känslor hos de anställda vid Södra Älvsborgs sjukhus. Något som Richard Gunterberg, ordförande för Sjukhusläkarna Södra Älvsborg, tycker rimmar illa med sjukhusledningens mål om att vara regionens mest attraktiva arbetsplats.


Bättre dialog skapar ljusning i Västmanlands vårdplatsbrist

Mirka Kwiatkowska, ordförande för Sjukhusläkarna Västmanland, pekar snabbt ut vårdplatsbristen som den absolut viktigaste frågan just nu. Men säger också att det finns en ljusning i tunneln – främst för att dialogen mellan facket, sjukhusledning och politiker nu är bättre än på länge.


Rimligt antal vårdplatser ska klargöras i Jönköping

Länge klarade Jönköping sig undan den värsta vårdplatsbristen, men inför sommaren har Sjukhusläkarna lokalt fått lägga stort fokus på att förmå varje klinik att klargöra vad som är ett rimligt antal vårdplatser. Detta för att underlätta för bakjourerna inför varje jourpass, berättar Bengt Asking, lokal ordförande i Sjukhusläkarna.


Tuff vårdplatssituation i Kronoberg

Vårdplatsbristen – utan någon som helst tvekan. Edvard Lekås, ordförande i Sjukhusläkarna Kronobergs län, beskriver situationen som riktigt besvärlig och lyfter vårdplatsbristen som den i särklass viktigaste frågan lokalt just nu.


Liten ljusning för vårdplatssituationen i Sörmland

I Sörmland syns en liten ljusning i vårdplatsbristens mörker, men frågan är fortfarande den som tar upp mest tid och kraft. Nu hoppas Marie Engman, ordförande för Sjukhusläkarna Sörmland, att de åtgärder som satts in ska vända den onda spiralen på riktigt.


Fortsatt tuff vårdplatssituation i NU-sjukvården

Vårdplatsbrist, vårdplatsbrist, vårdplatsbrist. Även inom NU-sjukvården är detta den helt överskuggande frågan, berättar lokala ordföranden Daniel Vestberg.


Länsklinikerna har slukat energi i Skellefteå och Lycksele

Länsklinikernas intåg i Västerbottens läns landsting har slukat både kraft och tid för de fackliga representanterna. Jeff Wennerlund, ordförande för Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele, hoppas på att de små sjukhusen ska få ha kvar sitt lokala ledarskap och inte försvinna i den stora organisationen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera