Nyhetsarkiv

Utlokaliserad läkarutbildning stor fråga i Kalmar

En flytt av vårdavdelningar och en kommande utlokaliserad läkarutbildning är de största frågorna just nu för Sjukhusläkarna på Länssjukhuset Kalmar. Det berättar Harald Persson, ordförande Sjukhusläkarna Södra Kalmar län.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– På sjukhuset pågår det en flytt av vårdavdelningar i syfte att effektivisera sjukskötersketjänsterna. Det är en av de största förändringarna på länge så den frågan bevakar vi noga. Det finns en oro för de bakomliggande orsakerna och vad slutresultatet kommer att bli, även om sjukhusledningen har informerat bra och varit noga med att involvera personal på många nivåer. Anledningen till flytten är vårdplatsbristen, som bottnar i en sjuksköterskebrist, ett problem som delas med övriga sjukvårdssverige.

– En annan stor förändring i Kalmar är att vi kommer att ha läkarkandidater i mycket större utsträckning än tidigare. Det kommer att vara 20 studenter från Linköping per termin som har sin kliniska placering i Kalmar. Totalt alltså 100-120 kandidater när allt är igång, vilket kommer att påverka verksamheten på sjukhuset i grunden. Självklart är det också något mycket positivt och på lång sikt tror vi att det är bra. För facket lokalt är det en viktig uppgift att bevaka hur planeringen ser ut och hur det blir i uppstarten. Detta både för att kunna ta hand om studenterna på ett bra sätt och för att läkarnas vardag ska bli hanterbar. Det blir en ofrånkomligen en avvägning kring hur mycket produktionen ska få påverkas, åtminstone initialt. Förhoppningsvis leder det i slutändan till att Länssjukhuset blir en ännu mer attraktiv arbetsplats.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år när det kommer till det fackliga arbetet?

– På Länssjukhuset har det varit ett väldigt ovanligt år. Vi har bytt chefer på flera olika nivåer; ny sjukhuschef då den tidigare gått vidare till tjänsten som Hälso- och sjukvårdsdirektör, samt ett stort antal nya klinikchefer. Det innebär att vi nu har många nya chefer som måste både bevakas och stöttas i sin nya roll. Många av de nya cheferna är läkare vilket vi förstås är glada för. Vi upplever att vi från fackligt håll fått bra gehör för våra synpunkter under anställningsprocesserna.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Jag upplever att vi har en bra dialog med arbetsgivaren i de flesta frågor och på i princip alla nivåer och jag hoppas att det kommer att fortsätta. Sedan vill man ju att arbetsgivaren tar det här med sköterskebristen på allvar, att det arbetet ger resultat och att medarbetare av alla kategorier kan lockas hit till Länssjukhuset.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera