Ledare

Varför göra något enkelt, när man kan göra det vackert komplicerat?

I filmen Benjamin Buttons otroliga liv åldras huvudpersonen baklänges, men för oss andra spinner Klotho livets tråd och utan Iduns äpplen kapas den ena telomeren efter den andra till den dag då vi spelar schack med döden. 

Ungefär lika krånglig som inledningen av denna ledare upplever jag de regler som styr pensionen, vilket är huvudtemat för detta nummer av Sjukhusläkaren. Inte helt osökt kom jag nu att tänka på ett av mina tyska favorituttryck: ”Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?”

Av förklarliga skäl är intresset för pension svalt eller rentutav kyligt tidigt i karriären för att så sakteliga variera kraftigt från fortsatt kyligt till brännande­­ hett fram till den dag då man går och köper prinsesstårtan till pensionsfikat och pensionen är fait accompli. Detta trots att många beslut längs vägen och en mer långsiktig strategi kan ha mycket avgörande inverkan på pensionens storlek under mycket lång tid.

Det var inte längesedan som en betydande andel av den svenska läkarkåren nästan uteslutande var anställd inom landstingen och gick i pension på sin 65-årsdag. Men omvärlden är föränderlig och idag är arbetsmarknaden betydligt brokigare. Cirka 40 procent av läkarkåren arbetar vidare efter 65. För varje decennium blir medellivslängden i Sverige ungefär ett år högre och från i år har man börjat höja anställningsskyddet till 68 år och 2023 höjs gränsen till 69. Samtidigt höjs succesivt ribban för att få ta ut allmän pension från 61 till 63.

Ett hållbart arbetsliv så att man både kan och vill arbeta längre på hel- eller deltid är till nytta för många fler än individen själv. Tänk all den erfarenhet, kontinuitet och specialkunnande ett yrkesliv byggt upp till nytta för patienter och yngre kollegor som kan behöva antingen råd, stöd eller avlastning.

Tyvärr är det i dessa dagar då varslen haglar tätt just denna grupp som kan komma i kläm. Jag instämmer till fullo i professor Eva Vingårds nyliga kommentar i Läkartidningen där hon konstaterar att ”Det är ett organisatoriskt misslyckande att välutbildade läkare som har god hälsa och i grunden älskar sitt arbete slutar för att arbetsförhållandena är för dåliga”.

Om man med kloka aktiva val sett om sin pension i tid ökar också möjligheten att göra andra val. Man kanske vill ta ut del av sin pension lite tidigare, gå ner i tid och fokusera på de mest meningsfulla arbetsuppgifterna men ändå fortsätta vara yrkesverksam långt längre än 65.

Det finns gott om både språngbrädor och fallgropar som fler borde ta sig till livs. Vad kan exempelvis parallella anställningar ha för inverkan eller byte av arbetsgivare utanför regionerna några år före pensionen ha för betydelse.

Jag slår gärna ett slag för löneväxling till pension för de som redan ordnat sitt boende och har en slant över var månad. Man kan även gå ner i tid om man tar ut allmän pension utan att den förmåns­bestämda tjänstepensionen påverkas nämnvärt om man även börjar ta ut en del av tjänstepensionen eftersom beräkningen låses på det högre löneläget innan man gick ner i deltid.

Måhända lite väl sammanfattat vill Sjukhusläkarna verka för att man har kul på jobbet och en guldkant på ålderns höst när det väl är dags att lägga kniven eller stetoskopet på hyllan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera