CYBERHOT

I VGR har antalet som jobbar med IT-säkerhet ökat från 10 till 25 på tre år

Västra Götalandsregionens IT-organisation VGR IT har beslutat om en extra satsning på 42 miljoner kronor under två år helt dedikerad till att stärka IT-säkerheten i system och infrastruktur.

Regionens arbete för att skydda IT-systemen mot intrång sker i huvudsak inom ramen för systemens förvaltning. VGR IT har ett säkerhetsanalysteam (SOC) som fortlöpande jämför data för att upptäcka intrång, skadlig kod eller andra säkerhetsfel i IT-miljön.

– Det kommer sannolikt att växa ännu mer som verksamhetsområde med fler personer som är helt specialiserade på säkerhet, både vad gäller informationssäkerhet och IT-säkerhetstekniska lösningar och skydd, säger Peter Lindh, chef på avdelningen Informations- och kommunikationsteknik på VGR IT.

I dagsläget har VGR IT, som har infrastruktur och programvaror för att skydda regionens datorer och utrustning mot ransomware-attacker, nästan 17 personer som enbart arbetar med IT-säkerhet. Om man räknar in samordning och inte bara renodlad IT-säkerhet är antalet närmare 25 stycken. Det går att jämföra med cirka 10 stycken för tre år sedan.

– Många av de krav som kommer nu från statens myndigheter är inte nyheter för oss. Vi gjorde det första säkerhetsinitiativet redan 2013 som delvis lade grunden för vårt arbete i dag. Men det gör helt klart prioriteringarna lättare nu när man har bättre statlig och regional samverkan och kravställan, säger Peter Lindh.

– Flera nya kompetenser kommer krävas, medan andra kompetensbehov minskar. Svaret är mer resurser, men mycket går också att lösa inom nuvarande ramar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera