Nyhetsarkiv

”Flest överflyttar sker under sommarmånaderna”

Efter en sommar med många flyttar har det lugnat ner sig till mer normala nivåer på Centrala intenssivvårdsavdelningen, CIVA, i Uppsala. Det säger Magnus von Seth, medicinskt ledningsansvarig läkare.

Mellan 1 juni och 31 augusti har avdelningen flyttat totalt 11 individer vid 12 tillfällen.

– Flest överflyttar sker under sommarmånaderna. Delvis beror detta på färre tillgängliga IVA-platser, men vår strävan att få ner återinläggning från avdelning bidrar även, säger Magnus von Seth.

– Vi upplever en ökad efterfrågan på intensivvård överlag, dels på grund av ökat befolkningsunderlag, dels fler avancerade behandlingar som i någon fas kräver intensivvård.

Första åtgärd vid platsbrist på Uppsala CIVA är, av naturliga skäl, att skriva ut de patienter som är färdigvårdade på IVA. I dagens pressade läge är detta dock sällsynt. Som andra åtgärd flyttar personalen patienter till annan intensivvårdsavdelning inom sjukhuset, och som tredje åtgärd försöker den hitta en IVA-plats på en nivå-II-IVA, enligt SFAI:s definition, i närområdet.

– En åtgärd är ju att stryka elektiva operationer som kräver postoperativ intensivvård, men det har vi inte behövt göra under sommaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera