Nyhetsarkiv

IVA i Helsingborg skiljer sig från mängden – igen

I statistiken från Svenska intensivvårdsregistret sticker Helsingborg ut. Under åren 2016 till 2018 för att man tvingades skicka patienter på grund av resursbrist betydligt oftare än andra länssjukhus i landet. Och under 2019 för att andelen minskat dramatiskt.

För två år sedan då Sjukhusläkaren besökte IVA i Helsingborg beskrev Anders Schmidt, medicinskt ansvarig läkare på avdelningen, en situation med ständiga överbeläggningar och förflyttningar av intensivvårdspatienter till andra sjukhus. En expertgrupp för anestesi och intensivvård i Region Skåne, där bland andra Anders Schmidt ingick, hade då precis färdigställt en vårdområdesanalys där man bland annat slog fast att 14 avvikelser och lex Maria-ärenden direkt kunde kopplas till vårdplatsbristen på regionens intensivvårdsavdelningar. Som lösning på problemet föreslog expertgruppen att antalet IVA-platser återställs till 2009 års nivå, det vill säga en ökning av totalt fem vårdplatser, och att regionen på längre sikt fortsätter att utökar antalet till rikssnittet.

I samma veva fick Helsingborgs lasarett ett budgettillskott för att kunna utöka de åtta platserna till nio, men på grund av sjuksköterskebristen har det inte varit möjligt.

Anders Schmidt, medicinskt ansvarig på IVA i Helsingborg. Foto: Li Fernstedt (Arkivbild)

– Vi har kämpat med näbbar och klor för att kunna hålla de åtta platserna öppna, men inte lyckats. Sedan ett år tillbaka har vi istället sju platser, men jag undrar om vi kommer att kunna behålla dem öppna i vinter. Det vore en katastrof, säger Anders Schmidt.

Samtidigt som statistiken visar att regionens övriga intensivvårdsavdelningar haft en belastning mer lik tidigare års sticker Helsingborg på nytt ut. Hittills i år, under de åtta första månader, har man skickat totalt sex patienter, alltså vid 1,71 procent av vårdtillfällena. Det kan jämföras med åren 2016-2018 då andelen transporter låg på 4,46, 5,01 respektive 6,95 procent av intensivvårdsavdelningens vårdtillfällen – långt över andra länssjukhus årssiffror.

– Jag gjorde en prognos hösten 2018 och förutspådde att vintern skulle bli förskräcklig. Men förvånande nog har vi upplevt en dräglig vinter, vår och sommar, vilket är glädjande med hänsyn till platsneddragningarna. Sannolikt beror det på flera orsaker där jag tror att den viktigaste variabeln är att influensasäsongen inte drabbade oss lika hårt som den brukar.

Anders Schmidt nämner också sjukhusets bristande operationskapacitet, som grundar sig i personalbrist, att kolleger på andra kliniker har blivit bättre på att sätta behandlingsbegränsningar tidigare, vilket har ”minskat bördan för rådrum på IVA”, samt sjukhusets arbete med att skapa intermediärvårdsplatser som tänkbara faktorer.

Förvånande nog har vi upplevt en dräglig vinter, vår och sommar, vilket är glädjande med hänsyn till platsneddragningarna. Anders Schmidt, medicinskt ansvarig läkare

Men trots att svaret på frågan om varför trycket plötsligt lättat inte är helt lätt att ge har det inneburit ett välbehövligt andrum för personalen.

– Vi har kunnat hämta lite kraft på avdelningen och hunnit med en del utvecklingsarbeten och utbildningsdagar på ett bra sätt. Sånt som annars blir lite eftersatt när det blir ett hårt tryck, säger Anders Schmidt och tillägger att man under september återigen har full beläggning på avdelningen.

Nu, två år senare, har också vårdområdesanalysen gett resultat. I Region Skånes budget för 2020 har totalt 42 miljoner kronor avsatts för att utöka regionens intensivvårds- och intermediärvårdplatser. Hur resurserna ska fördelas beslutas i december och Anders Schmidt hoppas att det blir ett ”faktabaserat beslut” utifrån rapporten och de olika avdelningarnas belastning.

– Vi tror att 2019 bara är ett hack i kurvan för vår del. Jag lever i tron att belastningen kommer att fortsätta var hög, eftersom vi historiskt har fem år med hög belastning och ett med lite lägre. Vi har helt enkelt för få platser i förhållande till befolkningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera