Nyhet

Stort engagemang för reglering av fortbildning

Kan det bli en reglering av de färdiga specialisternas fortbildning i framtiden? När Harriet Wallberg, särskild utredare för utredningen om krav på kontinuerlig fortbildning för vårdpersonal, besökte Sjukhusläkarnas fullmäktige fick hon gott om input från läkarna på plats.

– Efter AT och ST har vi idag ett helt läkarliv utan något som helst krav på fortbildning. Det hoppas vi från föreningen sida kommer att ändras framöver, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson när hon introducerar Harriet Wallberg som var på plats för att presentera de tankar som utredningen har på området hittills.

– Ni kan inte förvänta er några färdiga svar idag eftersom det först är nästa sommar som vi kommer att vara färdiga med ett betänkande. Men vi är väldigt intresserade av att få input av er här idag, säger Harriet Wallberg.

Efter att ha berättat om uppdraget för utredningen i stora drag kommer hon till den punkt som intresserar Sjukhusläkarna mest: bedömningen om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för legitimerade yrkesgrupper.

När hon går in på vilken definition av fortbildning som ska gälla under utredningens gång åker genast flera händer från medlemmar i Sjukhusläkarnas styrelse upp i luften.

It och journalsystem ingår inte i det som vi definierar som medicinsk fortbildning Karin Filipsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna

– Jag tycker inte att ”nytt journalsystem” ska ingå i definitionen. It och journalsystem ingår inte i det som vi definierar som medicinsk fortbildning. Jag föreslår att det tas bort! säger Sjukhusläkarnas andre vice ordförande Karin Filipsson och får genast medhåll av ledamoten Ann Hermansson.

– Vi blir inte bättre läkare för att vi lär oss Region Skånes nya it-system, säger hon med eftertryck.

– Vi tar till oss det, säger Harriet Wallberg och berättar att man faktiskt har diskuterat precis detta en hel del under utredningens gång.

Harriet Wallberg berättar vidare att man som ett led i utredningen kommer att åka på studiebesök till bland annat Finland där fortbildning för specialister är reglerat idag. Det är den även i Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen och Tyskland.

När hon visar ett exempel på hur regleringen ser ut i Finland idag kommer det ytterligare tankar från Sjukhusläkarnas styrelsemedlemmar.

– Det skulle behövas en skarpare skrivning för att det här ska anpassas till svenska förhållanden. Fortbildning är ofta det första som stryks i tuffa ekonomiska tider. Vårt förtroende för att arbetsgivaren ska upprätthålla det här är relativt lågt, säger ledamoten Lars Rocksén.

Det skulle behövas en skarpare skrivning Lars Rocksén, Sjukhusläkarnas styrelse

– Ja, vi skulle behöva något som är lika tydligt som den i regleringen för AT och ST, fyller Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson i.

– Det är helt uppenbart att det är er kår som har kommit längst när det kommer till att fundera över hur fortbildningen skulle kunna regleras framöver, avslutar Harriet Wallberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera