Nyhetsarkiv

Centerpartiet: Patienter ska få välja sjukhus fritt

Centerpartiet föreslår att patienterna ska få välja sjukhus fritt inom slutenvården. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, säger att det är viktigt med ett fritt sjukhusval och att patienten kan göra val utifrån kvalitet.

Centerpartiet har inför årets stämma tagit fram ett nytt vårdprogram, med en tydlig ambition att flytta fram sina positioner inom vårdens område.

Ett av partiets förslag är att införa fritt sjukhusval inom slutenvården utan att ta hänsyn till vårdgarantin. Tanken är att vårdgivaren ska ge patienten information om hur kötiderna ser ut i landet, och att patienten sedan ska kunna välja. Informationen om kötider för vissa ingrepp på portalen väntetider.se är inte tillräcklig, enligt partiet, som lyfter fram systemet i Danmark som ett bra exempel.

– Att svensk vård fungerar väl och är tillgänglig i hela landet är centralt för att alla människor ska känna en trygghet. Därför måste patientens behov alltid ställas i centrum, säger partiledaren Annie Lööf i en kommentar.

Sjukhusläkarna har under lång tid lyft fram behovet av att utöka patientens rätt att välja vård i hela landet till att även omfatta slutenvården, samt behovet av att inrätta en nationell väntelista.

– Det är viktigt med ett fritt sjukhusval och att patienten kan göra val utifrån kvalitet. Patienttrycket kan skapa större tryck på sjukhusen, att de leds korrekt och att prioriteringarna blir korrekta. Men det här kan bli ett tandlöst förslag om man inte på allvar bygger upp arbetsmiljön och ledarskapet på sjukhusen, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Sten Östenson, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, instämmer:

– Det är bra om patienterna får välja. Det blir ett incitament för vården att ha en bra organisation, att man kan ta hand om många patienter och ha korta köer, säger han.

Kristdemokraterna presenterade under Almedalsveckan i somras på liknande sätt förslag om fritt sjukhusval.

Centerpartiet vill också att regioner och kommuner gemensamt ska ta fram riktlinjer för att minska skillnaderna mellan olika vårdavgifter, samt ge specialistsjuksköterskor en utökad rätt att skriva ut läkemedel. Det måste, enligt partiet, bli lättare för specialistsjuksköterskor att ta över mer av läkares uppgifter, såsom att gå ronder, skriva ut patienter och ordinera läkemedel.

– Det är två saker som talar emot detta. För det första saknas sjuksköterskor till sjukskötersketjänster. För det andra är det utomordentligt viktigt att jobba med det man är utbildad för. Det är läkare som ska göra läkaruppgifter. Det är olyckligt om politiska partier vill skapa en onödig risk för den konflikt ett sådant här förslag innebär och det är utomordentligt dålig tajming, framhåller Sten Östenson.

Partiet förslår även ett äldrehälsovårdsprogram som innebär att alla personer över 65 erbjuds hembesök efter behov, och vill se en äldrelag som möjliggör ”hemvård”. Vården ska bestå av en multiprofessionell grupp av exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och dietister.

Sten Östenson:

– Team utan läkare är ju en konstighet, en sjukvårdsreform utan innehåll av den högsta sjukvårdskompetensen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera