Nyhetsarkiv

Flygläkarjouren i norra Sverige är en räddare i nöden

Det faktum att intensivvårdsavdelningen i Umeå har tillgång till flygläkarjouren medför att problem kopplade till flyttar på grund av resursbrist blir förhållandevis små. Det säger Johan Thunberg, tillförordnad verksamhetschef för Centrum för anestesi, operation och intensivvård i Västerbotten.

Flygläkarjouren, med ett intensivvårdsteam bestående av en anestesiolog med intensivvårdsprofil och en IVA-sköterska, är ett samarbete mellan regionerna i norra sjukhusvårdsregionen som har visat sig vara lyckosamt.

– Det kommer att bli ännu vanligare med flyttar på grund av resursbrist, både för IVA i Umeå och landet i sin helhet. Det visar på behovet av de strategiska insatserna som vi behöver göra för att kunna rekrytera personal, säger Johan Thunberg, som även är ordförande i Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI.

Johan Thunberg, verksamhetschef.

IVA i Umeå flyttar patienter på grund av resursbrist i något för stor utsträckning, enligt Johan Thunbergs bedömning, men det är i dagsläget inte ett stort bekymmer, professionellt sett, säger han, och fortsätter:

– I och med att vi har flygläkarjouren har vi en bra infrastruktur för transportkedjan och kan bibehålla en bra kompetens. Men det är ju ett bekymmer för patienten, eftersom kontinuiteten blir lidande.

Hur skulle du beskriva läget på IVA i Umeå just nu?

– Just nu är det många patienter inom intensivvården på alla ställen. Nu är risken att vi måste flytta patienter ganska hög, men om några dagar kan det ju se annorlunda ut. Om vi ser lite längre tillbaka har sommaren varit bra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera