DEN NÄRA VÅRDEN I DANMARK

”Danmark är den solklara vinnaren för mig”

Redan efter några veckor som boende i Danmark damp det lilla sjukvårdskortet av plast ner i Björn Ekmans brevlåda. På kortet stod telefonnummer och adress till den klinik på femte våningen i centrala Roskilde som han hade blivit tilldelad – och namnet på hans fasta läkarkontakt.

Artikeln ingår i temat Sjukvården i Danmark

– Det finns ingen bild på mig på det här kortet, men det räknas ändå förvånande nog som en id-handling i väldigt många sammanhang, säger Björn Ekman.

Men det lilla sjukvårdskortet är också en biljett rakt in i det danska primärvårdssystemet. Vid minsta medicinska besvär hos någon i familjen är det bara att lyfta luren och boka en tid. Oftast får du komma samma dag, men om inte situationen är akut kanske du får vänta till dagen efter.

– Tillgänglighet är helt klart en icke-fråga i Danmark. Ibland är det till och med min läkare själv som svarar i telefonen när jag ringer. Det fungerar på ett helt annat sätt än våra svenska vårdcentraler. Det påminner mer om det system som finns i många andra europeiska länder och är uppbyggt av många små, privata, vinstdrivande kliniker säger han.

Tillgänglighet är helt klart en icke-fråga i Danmark. Björn Ekman, Sjukhusläkarens krönikör som är bosatt i Danmark

Väl framme på kliniken drar du som patient ditt lilla plastkort i en kortläsare och sätter dig i väntrummet för att sedan kallas in av din egenläkare, berättar Björn Ekman. Någon sekreterare är sällan inblandad numera utan finns bara tillgänglig om något särskilt avancerat pappersarbete behöver utföras.

Däremot kan man inte förvänta sig all den vård som en svensk vårdcentral kan erbjuda i form av sjukgymnaster och dietister på en dansk primärvårds­klinik, säger Björn Ekman

– Du kan få en remiss till en sådan enhet från din läkare men de drivs helt självständigt, säger han.

Men fördelarna med en fast läkarkontakt är många, menar Björn Ekman. Tryggheten att alltid veta vem man ska träffa och att den personen känner till ens sjukvårdshistorik är en viktig punkt, inte minst för barnen

– Det är ett tryggt och stabilt system. Jag har bytt läkare vid ett enda tillfälle och det var när min första läkare gick i pension. Då togs hans klinik över av en annan läkare som har drivit den sedan dess. Om du jämför med hur många olika läkarkontakter mina svenska vänner och släktingar har fått träffa på sina vårdcentraler så är det ju som natt och dag.

Om du jämför med hur många olika läkarkontakter mina svenska vänner och släktingar har fått träffa på sina vårdcentraler så är det ju som natt och dag. Björn Ekman

Det finns dock en tendens till att flera mindre kliniker har börjat gå ihop och husera i samma byggnader, berättar Björn Ekman. Detta uppmuntras av myndigheterna och är ett sätt att dela på kostnaderna för till exempel sekreterare och lokalhyra.

– Genom att de går ihop två, tre eller fyra stycken har de ju även bättre möjlighet att kunna erbjuda vård under semestrar och vid sjukdom och liknande. Det blir en annan stabilitet och jag skulle säga att det är en positiv utveckling.

Men att det danska primärvårdssystemet med fasta egenläkare skulle vara rakt igenom idealiskt vill inte Björn Ekman skriva under på. Själv har han haft turen att få en väldigt bra fast läkare, men för den som har oturen att bli tilldelad en läkare som han eller hon inte är nöjd med kan situationen vara svår att förändra, menar han

– Du kan i princip byta läkare men bara under en viss period på året och ett begränsat antal gånger.

I situationer där kvaliteten på vården brister, gör det danska sjukvårdssystemet det svårt för en missnöjd patient att snabbt få kontakt med en annan läkare.

Björn Ekman upplever också att en hel del av de åkommor en dansk primärvårdsläkare handlägger snarare skulle hanteras av en sjuksköterska i Sverige.

– I Danmark går vi ju till vår egenläkare med precis allting. Jag skulle upp­katta att en stor del av det du söker för hos din egenläkare i Danmark snarare är en sjuksköterskeuppgift på andra sidan sundet. Som till exempel omläggning av sår eller enklare provtagning.

Danmark är den solklara vinnaren för mig.
Björn Ekman

Men trots att Björn Ekman kan se vissa problem även med det danska primärvårdssystemet tvekar han inte när han får frågan om var han anser sig få den bästa vården.

– Danmark är den solklara vinnaren för mig. Jag är nöjd med min läkare och jag har förtroende för honom. Uppstår det några hälsoproblem för någon av mina familjemedlemmar så vänder jag mig till honom och han finns alltid där.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera