AT-RANKING

Sylf: ”Det är uppenbart att regionerna inte klarar av detta”

Cirka 200 AT-platser fler skulle behöva tillsättas i år för att möta det behov som finns. Om åtta år måste det finnas totalt mer än 2000 platser, enligt Sveriges yngre läkares förening (Sylf), som samtidigt gratulerar Mora lasarett som blev etta i årets AT-ranking. Ju längre tid man tvingas vänta på en plats, desto större är risken att man lämnar läkaryrket, understryker Sylf.

– Problemet är ju att läkarna som väntar på AT inte har rätt till handledning eller utbildning. De blir väldigt utsatta i sin kliniska vardag, samtidigt som de inte kommer vidare till legitimation. Det är exempelvis helt absurt att olegitimerade läkare går primärjourer på akutmottagningar, vilket förekommer, säger Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf.

Sveriges yngre läkares förenings senaste AT-rapport visar att läkare i landet får vänta i snitt 11,27 månader för att påbörja sin AT, vilket är en ökning med 60 procent sedan föreningen började att mäta 2008. I nuläget är cirka en tredjedel av alla olegitimerade läkare i regionernas regi i väntan på AT, och inte under utbildning för att få legitimation.

Bland de som har väntat 13 månader eller mer på en plats uppger en fjärdedel att de överväger att byta yrkesbana.

– Det vore ju förödande för den nationella kompetensförsörjningen om en fjärdedel skulle sluta, säger Madeleine Liljegren.

I dagsläget finns 1496 AT-platser. Enligt Sylf:s prognos, som föreningen har tagit fram tillsammans med Läkarförbundet centralt, väntas drygt 2000 AT-platser behövas år 2028. Här handlar det inte minst om att möta behovet som följer med det utökade antalet utbildningsplatser vid universiteten. Frågan är hur det ska klaras av, inte minst med tanke på införandet av BT, bastjänstgöringen.

– Vi i Sylf ser på många sätt med oro på utvecklingen. Vi är just nu inne i en extremt försiktig fas. Det är inte många regioner som faktiskt ökar antalet platser, däremot är det många som minskar antalet. Sylf har ju utvärderat kvaliteten på AT och talat om bristerna i tjugo år nu, men det är uppenbart att regionerna inte klarar av detta, säger Madeleine Liljegren.

Sylf vill se tydliga förändringar i AT-föreskriften som ger större flexibilitet för placering vid olika avsnitt och handledning. Föreningen betonar också att staten måste skjuta till med ekonomiska resurser.

– Staten måste gå in och ta ansvar fullt ut för sin satsning på utbildningsplatser. Vi vet att cirka 31 procent av specialistläkarna är 60 år eller äldre. Det börjar bli bråttom att fylla på med nytt folk, säger Madeleine Liljegren.

Mora lasarett blev etta i själva AT-rankingen, och Sollefteå avancerade och blev bästa AT-ort avseende medicin.

Ett gediget arbete har nu gett resultat. Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf

– Det är så klart fantastiskt roligt i båda fallen. Vi har ju sett hur Mora har legat i toppen i flera år, och det är kul att de nu verkligen har knipit förstaplatsen, säger Madeleine Liljegren.

– Sollefteå har i sin tur legat i botten tidigare, men ett gediget arbete har nu gett resultat. De har satsat på ett AT-kansli och anställt en extra person. Men framför allt handlar det om en positiv kultur i hela organisationen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera