Nyhetsarkiv

”Verksamheterna måste ha ett starkt mandat att agera”

Det är av stor vikt att säkerställa att verksamheterna fortsatt har ett starkt mandat att agera i krisen. Det betonar Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, som deltog i ett panelsamtal om lärdomar från coronapandemin vid e-hälsokonferensen Vitalis.

– Coronakrisen har varit som att bli utsatt för en storm innan man har alla saker på plats. Jag hoppas att vi snart ska få se de förändringar som krävs, säger hon.

Under två dagar kunde deltagarna på Vitalis, Nordens största e-hälsokonferens som i år anordnades helt digitalt, ta del av livesända panelsamtal, presentationer och förinspelade föreläsningar inom e-hälsa och välfärdsteknologi. Deltagarna kunde dessutom chatta med leverantörer och hitta produktnyheter från fler än 140 utställare på deras virtuella mötesplatser.

Ett påtagligt tema under konferensen var av naturlig skäl frågeställningar som direkt eller indirekt är kopplade till det nya coronavirusets spridning. I samband med invigningen höll energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman ett anförande, där han lyfte hälso- och sjukvårdens omställning under våren.

– När pandemin är över kan det vara frestande att gå tillbaka till gamla sätt att jobba, men det är viktigt att vi inte tar steg bakåt. Vi måste ta fasta på de positiva framsteg som vi har gjort, säger han, och nämner ökningen av digitala vårdmöten som ett konkret exempel.

Under rubriken ”Fem månader med corona” diskuterade en panel just hur krisen fungerat som katalysator för utvecklingssprång.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, framhöll hur läkare och annan vårdpersonal under krisen på många håll har fått utökat mandat, vilket har varit helt nödvändigt för att kunna ställa om och erbjuda en ändamålsenlig och högkvalitativ vård. När den så kallade vårdskulden nu ska betas av måste vårdprofessionerna fortsatt få stort handlingsutrymme, säger hon.

– Verksamheterna måste ha ett starkt mandat att agera. Mandatet måste ligga hos dem.

Coronakrisen som katalysator för flera utvecklingssprång stod på schemat för ett seminarium på Vitalis.

Heidi Stensmyren betonar också vikten av att fortsätta prioritera och bygga ut intensivvårdskapaciteten framåt.

– Redan innan vi gick in i krisen såg vi ju behovet av att bygga ut kapaciteten, säger hon.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, lyfte också vårdpersonalens insatser under våren. Många anställda har förmågan att kavla upp ärmarna i sitt DNA, enligt henne.

Sjukvårdsprofessionerna har verkligen kommit till sin rätt. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör

– Vi har kunnat öka antalet vårdplatser på ett sätt som jag inte tror att någon trodde var möjlig. Vi har varit tvungna att göra prioriteringar, men det är något som sjukvårdspersonalen är väldigt kunnig i. Sjukvårdsprofessionerna har verkligen kommit till sin rätt.

Vid invigningen meddelades att Vitalis stipendium för användarnära innovationer för vård och omsorg går till Måns Löf, Region Gävleborg, för en app som följer upp att patienter tar sin medicin. Uppstartsbolaget Sidekick health tilldelas i sin tur E-Health award.

Omställningen till en nära vård stod på agendan på ett seminarium, där företrädare för fackförbund, Sveriges kommuner och regioner och Socialstyrelsen deltog.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, tecknade en bild av hur många anställda inom hälso- och sjukvården är trötta och utbrända efter vårens och sommarens tuffa kraftsamlingar. Hon säger att en förutsättning för en god och nära vård är att personalen trivs med och kan utvecklas i sitt arbete. I detta sammanhang är inte minst frågan om fortbildning central.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, diskuterade i sin tur till stor del teamets betydelse.

– I hälso- och sjukvården hamnar vi ofta i att vi delar upp patientens behov i olika arbetsuppgifter. Vi måste komma bort ifrån det och se individens hälsa som en helhet, säger hon.

Läs mer om Vitalis i korthet här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera