SJUKVÅRDENS FRAMTID

”Befria patienter och profession från gränserna”

Låt professionens kompetens och patienternas delaktighet få styra och forma vården. Genomför en maktutredning i svensk sjukvård och minska den byråkratiska bördan. Det var några av de delar som lyftes under pre Folkhälsodalens seminariet ”Befria patienter och profession från gränserna”.

Artikeln ingår i temat Sjukvårdens framtid

Sjukhusläkarna vill ha ökad nationell samordning, och ökad nationell styrning i många delar. Det betyder däremot inte att de vill ha en statligt driven sjukvård eller statliga sjukhus – snarare en mångfald av utförare. Det menade Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, som också lyfte att flera myndigheter får i uppdrag att utreda likartade frågor vilket resulterar i påbud som samverkan, partnerskap, överenskommelser och tillsammans. Däremot handlar det mycket sällan om vad man egentligen ska göra.

– Vi som är profession, patient och medborgare får det inte att gå ihop. Vi tycker att vi finns för mycket gränser som stänger in både patienter och personal – det finns inget riktigt fritt vårdval och ingen riktigt fri arbetsmarknad. Vi vill ha en mer tillitsbaserad vård, där professionens kompetens och patientens delaktighet får styra och forma vården, sa hon.

Bland deltagarna fanns även Dag Larsson (S), ledamot i riskdagens socialutskott, som tyckte att det behövs en maktutredning i svensk sjukvård. Han menade också att det inte är de förtroendevalda politikerna som är inne och detaljstyr vården, utan att det snarare görs av både nationella och regionala byråkrater,

Även Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott, pekade på att minska den byråkratiska bördan som en nyckelfaktor för att locka fler till vårdyrkena. Men att politiker på nationell nivå behöver ha inflytande över sjukvårdens övergripande inriktning, samtidigt som vården professioner behöver få ett större handlingsutrymme i den dagliga verksamheten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera