VÅRDBERGET: DANMARK – Region Själland

Ska vara tillbaka på samma nivå som före pandemin innan årets slut

I Region Själland ska alla de 2700 patienter som har fått sina operationer uppskjutna under pandemin inom kort ha erbjudits en ny operationstid. Det meddelade regionrådsförmannen Heino Knudsen redan i slutet av mars månad.

Artikeln ingår i temat Vårdberget – Sverige vs Danmark

Region Själland var tillsammans med Region Huvudstaden den region i Danmark som drabbades hårdast av covid-19 förra året. Och precis som i Sverige innebar det att ett större antal planerade operationer fick skjutas upp, framför allt under december månad. Totalt blev drygt 2700 operationer och 27 000 utredningar och behandlingar uppskjutna, summerade regionledningen i början av våren.

Men i takt med att trycket på vården lättade var regionen snabb på att sätta upp en ny, ambitiös målsättning: att beta av den uppkomna vårdskulden så snabbt det bara var möjligt. Och redan i slutet på mars hade hälften av alla de uppskjutna patienterna erhållit en ny tid och resterande har en ny tid att vänta inom den närmaste tiden.

– Jag är väldigt nöjd med att alla patienter med uppskjutna operationer och behandlingar nu får erbjudande om en ny tid. Det är viktigt att vi så fort som möjligt kan återgå till det normala så att alla patienter kan få sin behandling utförd och slipper vänta. Vi fokuserar på att detta ska kunna ske samtidigt som vi har medarbetarnas trivsel för ögonen. Speciellt de som har varit hårdast belastade och i beredskap under pandemin, säger Heino Knudsen som är regionrådsförman i Region Själland.

Regionledningen har arbetat systematiskt och slagit fast en rad principer för att så snart det bara är möjligt kunna återgå till det normala på sjukhusen, berättar han. Förutsatt att Danmark inte drabbas av en tredje våg inom den närmaste tiden.

Jag är väldigt nöjd med att alla patienter med uppskjutna operationer och behandlingar nu får erbjudande om en ny tid. Heino Knudsen, regionrådsförman i Region Själland

En av de viktigaste principerna är att de sjukaste patienterna ska behandlas först och att måendet hos personalen ska prioriteras så att till exempel möjlighet att ta semester finns.

Samtidigt betonar han att patienträttigheterna som garanterar danska patienter en snabb utredning och behandling trädde i kraft igen den 1 mars. Så om inte regionen klarar att erbjuda en tid inom 30 dagar har patienterna rätt att vända sig till ett privat sjukhus för motsvarande vård.

– Den stora pressen på vården som har uppstått under vintern har gjort att vi har en grupp patienter som har fått vänta. Vi arbetar så hårt vi kan för att hämta in det här men en läkare kan bara vara på ett ställe åt gången och det kan bara vara en patient på operationsbordet åt gången så vi har en tuff uppgift framför oss. Detta såg vi även förra året efter den första covid-19-vågen, säger Heino Knudsen.

Uppskattningen från Region Själlands administration är att måluppfyllelsen för patienträttigheterna ska vara tillbaka på samma nivå som före pandemin redan innan årets slut.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera