Nyhet

Vilka åtgärder kommer du att vidta?

Alla signaler om tystnadskultur på SUS är oroande och tas på största allvar. Det menar sjukhuschefen Björn Ekmehag. – Jag hoppas och tror att det inte är något utbrett fenomen, säger han.

Hur ser du på innehållet i det här anonyma brevet från kirurgerna på SUS?

– Vi tar givetvis alla signaler om brister i vår arbetsmiljö eller bristande patientsäkerhet på största allvar.

Kirurgerna skriver att patienter dör i operationsköerna och att den högspecialiserade kirurgin befinner sig i fritt fall – känner du igen den här bilden av situationen?

– Vi följer kontinuerligt våra väntetider, och arbetar ständigt med att förbättra vår vårdkapacitet och med medicinska prioriteringar. Det är sant att vi tidvis haft för långa väntetider även till högprioriterad kirurgi. Det har vi varit öppna med och i flera fall har vi även anmält konsekvenserna av detta till IVO enligt lex Maria. Vi är glada över att situationen utvecklar sig åt rätt håll. Jag känner inte igen bilden av att den högspecialiserade kirurgin skulle vara i fritt fall.

Vilka åtgärder kommer du/ni att ta till efter att du/ni har tagit del av detta larm från kirurgerna på SUS?

– Jag vill uttrycka mitt fulla förtroende för det arbete som verksamhetens ledning gör. Jag har också haft dialog kring detta med läkargruppen. En extern genomlysning har genomförts, med förslag på hur vi ska arbeta vidare.

Hur ser du/ni på det faktum att kirurgerna bakom brevet väljer att vara anonyma när de slår larm om dessa allvarliga patientsäkerhetsbrister?

– Jag oroar mig självklart över alla signaler om tystnadskultur. Därför är det trots allt lite uppmuntrande att berörd läkargrupp i andra sammanhang varit tydliga kring de brister man upplever.

Vad säger det om er organisation att man inte vågar gå ut öppet med den här formen av allvarligt larm om patientsäkerhetsbrister?

– Jag är alltid mycket tydlig med att vi ser det som oerhört viktigt att medarbetare ska rapportera brister och att vi tar dessa signaler på största allvar. Det får inte råda någon tystnadskultur inom vårt sjukhus, det vore förödande. Jag hoppas och tror att det inte är något utbrett fenomen.

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att komma tillrätta med den här tystnadskulturen/rädslan för repressalier som verkar råda i er organisation?

– Vi kommer fortsätta vara mycket tydliga med att tystnadskultur är skadligt för vår organisation och för patienterna, och att rädsla för repressalier på alla sätt ska motverkas. Det får inte förekomma. I den nu aktuella verksamheten har man bland annat skapat ett gemensamt forum där chefer och medarbetare möts för dialog om hur samtalsklimat och öppenhet kan förbättras.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera