Nyhet

”Jag hoppas att brevet ska leda någonstans”

Chefer med hotfullt tonläge som kopplar in HR för minsta lilla och som anser att du som läkare ska se mellan fingrarna när allvarliga medicinska misstag begås. Sjukhusläkaren har pratat med en anonym läkare vid den berörda kliniken som har valt att ta tjänstledigt för att hen inte stod ut.

– Det var ren skrämseltaktik. De gjorde en stor sak av jättesmå grejer och kallade in HR för att man skulle få en formell prick i protokollet. Jag fick höra från sjuksköterskorna och de medicinska sekreterarna att de hade ombetts skriva ner allt som är dåligt med mig för att det skulle användas mot mig vid ett senare tillfälle. Det skrevs saker som att jag hade varit kort i tonen i sammanhang där jag till exempel bara ville förvissa mig om att ett viktigt budskap hade gått fram. En av sekreterarna valde att säga upp sig för att hon tyckte att detta – och kulturen på kliniken – var så obehaglig.

Läkaren, som Sjukhusläkaren träffar mitt i sorlet på ett café i Skåne, tar en klunk av sitt kaffe och suckar tungt vid minnet. Hen beskriver hur hen bara ville göra rätt i en pressad arbetssituation men bemöttes av total oförståelse och upprepade försök att skrämma hen till tystnad. Avvikelserna hen skrev togs inte på allvar.

När jag försökte stå på mig upplevde jag att jag blev mer eller mindre trakasserad

– De tyckte att jag skulle ha förståelse för att ordinationer till exempel inte hade följts och för att viktiga prover inte hade tagits eftersom verksamheten var så pressad. När jag försökte stå på mig upplevde jag att jag blev mer eller mindre trakasserad.

Det kunde handla om att chefen oanmäld dök upp i tid och otid inne på arbetsrummet och hade en hotfull samtalston, berättar läkaren. Hen fick också mejl från chefen med länkar till jobbannonser på andra arbetsplatser.

– De ville få bort mig, helt enkelt. Totalt är vi mellan 6–7 personer i och runt omkring den här verksamheten som har begärt tjänstledigt för att vi inte stod ut. Jag hoppas verkligen att brevet ska leda någonstans och jag skulle gärna komma tillbaka under förutsättningen att det blir ett annat chefsstyre.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera