Nyhet

Larmet från kirurgerna i Skåne: Patienter dör i operationsköerna!

På grund av rädsla för repressalier valde ett antal kirurger på SUS att slå larm anonymt om brist på operationskapacitet och en ignorant ledning. ”Detta är ett rop på hjälp” skriver de bland annat i brevet som är adresserat till sjukhuschefen Björn Ekmehag och regiondirektör Lars-Åke Rudin.

”Den högspecialiserade kirurgin i Lund är i fritt fall!” så inleds det brev som ett okänt antal kirurger författade anonymt till sjukhusledningen i början av året. I brevet beskriver de bland annat det enorma underskottet på operationskapacitet som enligt kirurgerna leder till att patienter dör i operationsköerna. ”Patienter med svåra benigna sjukdomstillstånd som kräver avancerad kirurgi som bara kan utföras i Lund (av kompetensskäl) väntar i flera år med katastrofal livskvalitet eller kommer till sjukvården akut med livshotande tillstånd” beskriver de och kräver bland annat ledningens avgång.

Michael Hermansson, överläkare och fackligt klinikombud på den aktuella kliniken, berättar att många inom den högspecialiserade kirurgin i Lund kan känna igen sig i delar av det som skrivs i brevet.

Michael Hermansson är fackligt klinikombud på den berörda kliniken.

– Det är absolut inte taget ur luften. Andan i brevet och mycket av det som står där kan många känna sympati med i olika grad. Men det är också relativt tillspetsat i vissa avseenden.

Michael Hermansson anser inte heller att tystnadskulturen på enheten generellt skulle vara så påtaglig att man inte vågar slå larm öppet.

– Nu är jag visserligen senior överläkare och har en position som ger en annan trygghet. Det finns säkert personer här som inte vågar säga vad de tycker fullt ut, men jag skulle inte gå så långt som att säga att vi har en tystnadskultur.

Grundproblematiken inom den högspecialiserade kirurgin i Lund är att man inte har kunnat leverera det man behöver på flera år. Det hela bottnar i en resursbrist på centraloperation som har varit särskilt påtaglig under de senaste 5-6 åren, menar Michael Hermansson.

– Det skapar naturligtvis en stor frustration. Detta är en universitetsklinik med stolta traditioner men nu är vi i ett läge där man kämpar för att överhuvudtaget kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Man har jobbat hårt med denna fråga på olika nivåer i linjeorganisationen men man måste konstatera att utfallet hittills har varit magert. Att avsätta hela chefsledet tror jag dock inte är lösningen.

Det som har hänt sedan brevet skrevs är att ledningen har tillsatt en extern utredning där en psykolog har intervjuat samtliga medarbetare för att skapa sig en bild av problematiken, berättar Michael Hermansson.

– Utredningen med intervjuer visade att en tredjedel av medarbetarna har mycket lågt förtroende för våra chefer, en tredjedel är nöjda med cheferna och en tredjedel utgör en grupp med olika grad av missnöje där den starkaste kritiken rör att man inte lyckats lösa kapacitetsbrist på operation.

Att anlita en extern utredare var en rimlig åtgärd av arbetsgivaren, menar Michael Hermansson.

– Men nu behöver vi ta oss från ord till handling. Det finns en viss utredningströtthet i gruppen eftersom vi gick igenom något liknande för några år sedan. Vi har helt enkelt pratat väldigt mycket – och nu är det dags för åtgärder så att vi kan komma framåt. Intervjuerna visar att många av kirurgerna känner att man saknar inflytande och möjlighet att påverka både den egna kliniken och hur arbetet organiseras på operationsenheten. Många medarbetare har också haft synpunkter på hur arbetet med akuta patienter är organiserat. Idag har vi haft nytt möte och våra chefer har presenterat flera beslut som jag tycker pekar i rätt riktning. Framtiden fåt utvisa hur effekten blir av dessa.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera