Tema

Vårdplatsbristen

När SKR släppte rapporten Fakta om vårdplatser blev upprördheten stor bland många medarbetare i vården – upplevelsen är att bilden som förmedlas är väsensskild från den verklighet medarbetarna upplever. Sjukhusläkaren följde med under ett arbetspass på Södersjukhuset för att följa jakten på vårdplatser.

Men hur ser SKR på kritiken?
Och är de horisontella prioriteringar, alltså hur vi fördelar resurser mellan olika vårdformer och patientgrupper, som behöver göras rimliga ur ett etiskt perspektiv?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera