Nyhet

Fallgropen parallella anställningar – en följd av snåriga bestämmelser

Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkrings­expert hos Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), menar att frågan om parallella anställningar ständigt är aktuell och att man kontinuerligt lyfter den med motparten SKR.

Varför införde man en sådan regel?

– Man har inte fört in fallgropen i avtalet, den är snarare en följd som har blivit vid tillämpningen av avtalets bestämmelser. När man jobbar inom kommun/regionsektorn får man räkna all anställningstid bakåt, men det finns också en bestämmelse som säger att arbets­tagaren kan tillgodoräkna sig tid som högst motsvarar kalendertiden. Det vill säga att man inte kan räkna med samma tid två gånger, vilket i sig är rimligt. Sen finns det också en huvudregel som säger att tid från en tidigare anställning räknas med i senare anställning endast om den tidigare anställningen avslutats innan den nya tillträds. Det vill säga att man avslutar den ena anställningen ena dagen och påbörjar den andra tidigast dagen efter. Däremot finns det undantag från detta, dels den så kallade 30-dagarsregeln och dels regeln som säger att det är okej med en överlappning om man är helt ledig från den gamla anställningen.

– Just de här bestämmelserna är väldigt komplexa att tillämpa och när man praktiskt har börjat tillämpa avtalet har den blivit på det här sättet. Varför den har blivit som den har blivit är inte helt klart. Men vi från arbetstagarsidan menar att konsekvensen inte blivit utifrån partsavsikten.

Hur många är det som har hamnat i den här fallgropen?

– Det är inte så många som dyker upp och vi vet inte hur stort mörkertalet är. De som reagerar är i allmänhet läkare och det har nog att göra med att det är lättare att se skillnad om det handlar om flera tusen i månaden än om det rör sig om ett antal hundra kronor.

– Det som känns väldigt frustrerande med parallella anställningar är de fall där personen har hamnat i fällan när de under tjänstledighet gått in och jobbat ett jourpass hos sin gamla arbetsgivare för att hjälpa till.

Vad har ni gjort för att få rätsida på det här?

– Det vi har gjort är att vi 2015 tog upp det i pensionsnämnden för att få till en tolkning. Där nådde vi fram till viss del gällande att komma till rätta med undantaget som rör hel ledighet. Där har vi förtydligat att det inte spelar någon roll om den hela ledigheten under överlappningen är med eller utan lön. Men vi har märkt att även den tolkningen har varit svår att tillämpa, eftersom det beror på hur arbetsgivaren rapporterar till administratörerna, alltså till KPA Pension eller Skandikon.

– Vi har frågan uppe med jämna mellanrum med vår motpart SKR och begär att vi ska lösa den här fallgropen. Och vi hoppas att vi ska få gehör för att hitta en lösning. Vi behöver gemensamt lösa frågan tillsammans.

Vad kan göras tills en lösning är på plats?

– Allra säkrast är arbetstagaren följer huvudregeln, dvs att avsluta sin anställning ena dagen och tillträda den nya anställningen tidigast dagen därpå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera