VISIONS- OCH VÄRDEGRUNDSTÄVLINGEN

Här är de sista bidragen till värdegrundstävlingen

Demonstrationsplakat, dikter och dryckesvisor. Det har kommit in en hel del bidrag till Sjukhusläkarens olika tävlingar om visioner och värdegrunder. Här är de sista bidragen. Kolla in! Tidigare bidrag hittar du här.

Många läsare har testat sina faktakunskaper, sin humorförmåga och sin fallenhet att övertyga andra läsare i våra tävlingar om visioner och värdegrunder. Under vintern har bidragen strömmat in till redaktionens mejlkorg.
Scrolla ned så får du se de sista bidragen till tävlingarna. Vinnare meddelas senare!

Julvisor

Tävlingsbidrag:

Jag drömmer om ett nytt KS
Ett KS som det var en gång
Då dess namn var ärat
Och ej besvärat
Av NPM och BCG

Jag drömmer om ett nytt KS
Ett KS som det en gång var
When its name was shining so bright
Long before this endless nightmare night

– Hans Ericson, överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala

Limerickar

Tävlingsbidrag:

En sjukhusschef från Appeninerna
vars sanning skrevs: riktlinjerna!
ty för varje problem
blev svaret från hen:
”vi måste se över rutinerna” …

– Hans Ericson, överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala

Snapsvisor

Tävlingsbidrag:

Kan du minnas värdegrunden?
Liksom mottot här för stunden?
Måtta till sill
Är en sup till
Och känn dess värde i grunden!

– Lars Nilsson, arbetande pensionär och docent emeritus


”Lambo lambo”

Tag nu ordet i din mund
tjofaderittan  Lambo
smaka på vår värdegrund
tjofaderittan Lambo
sedan tömmer vi pokalen
med de värsta pekoralen
Lambo Lambo tjofaderittan Lambo!

”Vård i världsklass ”eller hur?
tjofaderittan Lambo
en retoriskt fin figur
tjofaderittan Lambo
ropas högt i drömfabriken
långt från sans och självkritiken
Lambo Lambo tjofaderittan Lambo.

Rutinen – den är säkerställd
tjofaderittan Lambo
glädjen lyser oförställd
tjofaderittan Lambo
varslen kommer klockan klämtar
och konsulten lönen hämtar
Lambo Lambo tjofaderittan Lambo!!

Ny konsult och ny vision
tjofaderittan Lambo
multum ges som provision
tjofaderittan Lambo
månne dags för professionen
stiga fram och ange tonen
Lambo ! Lambo ! tjofaderittan Lambo !
SKÅL

– Hans Ericson överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala

Jonglera fritt!

Tävlingsbidrag:

Värdegrundsfattig vård vämjeligt vedervärdigt vulgärt virrvarr. Varning: Valfläsk. Valhänt velig virrig verksamhetsledning vill verka viljestark. Ve våra vårdprofessionella – vakanta vårdtjänster.

Vi vill värna vår värdegrund. Värdegrunden vägs, vattnas, vispas, vävs, vänds, vrids.

Vår verklighet visar varför välvilliga visioner vajar, vacklar, visslar västerut. Välment valfri vård vorden vrålkomplicerad : vissen varböld värms, vadderas vant vid välgörande vacuumbehandling. Vårdsubjekt vägs, vitalparametrar valideras, variabler varierar – vi vill veta! Vinna visshet! Visdom väcker vördnad. Vacciner verkligen värdefulla? – Vinnande! Varje vinter!

Varje vacker, välformulerad, viril, vital, viljestark västerländsk vision verkar vårdutvecklande. Visioner vidgar varseblivningen – världen växer, verkligheten vibrerar, vårt varande växlar! Visst verkar värdebaserad vård väsentlig – Vi visar vår viljestyrka. Vi vill vara vakna, växa varaktigt. Vågar vi?

Vårdsubjekt vill verkligen vila!

Vem värnar vårdprofessionella?

Vi väntar…

– Anders Thurin, klinisk fysiolog från Göteborg


SÖKES:  V V TILL VÅR V-CHEF

Till vår hälsoförebyggande personalavdelning söker vi:

VÄRDEGRUNDSVISIONÄR
Direkt underställd verksamhetschefen
Som VV förväntas du leverera och implementera månatliga värdegrundsronder
–säkerställa att dessa efterlevs
–säkerställa att eventuella visionsavvikelser dokumenteras och rapporteras.

VV ska också fungera som strategisk och normkritisk facilitator /incubator för energi och driv!

Välkommen med din ansökan !

BIG (Boston Insulting Group) medverkar vid rekryteringen!
Lön: 700 000 Skr per månad(förhandlingsbart)

– Hans Ericson överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala


Text för tryck på t-shirt eller demonstrationsplakat:

NYA KS: ”Med Värdegrund som stött på grund.”

”Värdebaserad vård –
Ger BCG intäktsrekord!”

”BCG förvaltar väl sitt pund
med mycket egen värdegrund.”

”BCG förr ett värdefullt vaccin
idag ett hår av hin”

– Hans Ericson överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala


Linjetalet: ”Vision för 2050-talet”:

Kära medarbetare och elitvisionärer!
som er nytillträdde varumärkeskommunikatör och värdegrundaktivist
vill jag göra följande tunga statement rörande vår mission:
”vision med passion 2050”
DU, kan göra skillnad :
– som  har en långsiktig beredskap för snabba förändringar
– som ständigt ser över rutinerna för att skapa en hållbar värdegrund
– som med inkluderande inspel tar höjd på
utmaningarna och landar bekvämt med ledartröjan i masterclass segmentet.

ÄR NI MED? TACK – DÅ KÖR VI!!

– Hans Ericson överläkare i psykiatri, Sundsvall/Uppsala


Ett bidrag med anspelning på Grönköpings Veckoblad: Skandal i Grönköping – nu äntligen åtgärdad.

Nyligen upptäckte GV:s grävande reporter allvarliga missförhållanden vid härvarande Hälso- & sjukstuga. Det befanns att såväl vision som värdegrund saknades! I anledning av detta får GV:s utsände en intervju med hr stadsdoktor Aug. Tert. Salvén.

”Hur har verksamheten kunnat fortgå å så lösa sms boliner?”

”Det är svårt att i efterskott förklara,” säger en märkbart generad hr dr Salvén. ”Har vi ju endast haft sjukvårdslagen att luta oss mot. Men nu har vi nedlagt mycket arbete å att skapa icke blott en vision utan även att cementera fast denna i en stadig värdegrund.”

”Har detta arbete utförts av hr dr Salvén själv?”

”Nej, vi har tagit hjälp av hr pastorsadjunkten Aftongård, med tanke å den etiska sidan av saken samt av hr dr Stig Berglund (s t s i Hjo) och hr grundrektor L Hagwald med hänsyn till det vetenskapliga innehållet. Dessutom har vi engagerat hr skalden Alfred Vestlund för att åstadkomma en s k poetisk resning. Å grund av detta krävande arbete med ty åtföljande nattmanglingar med internat å Gökmassivets pensionat har Hälso- & sjukstugan måst hållas stängd under arbetets utförande. För att sprida information om vår vision och värdegrund har vi omskolat två av våra sköterskor – den ena till strateg och den andra till kommunikatör,” avslutar hr dr Salvén med ett urbant leende i det fryntliga anletet.

”Vilka visioner och vilken värdegrund är det som gäller?”

”Tillsammans för en etisk, jämlik och hart när vetenskaplig vård. Alla Grönköpingsbors lika värde.”

s t s i Hjo utläses ”som tog studenten i Hjo” reds anm.

– Elisabet Palmqvist, Kalmar.


Jouren (Endast jouren är vaken)
av Lektor Hyrberg

Midsommarnattens tid är hård.
Bildskärmar flimra och glimma.
Läkarna flyr från offentlig vård.
Vill tjäna bättre per timma.
Jouren vandrar sin tysta ban,
Varför han gör det, det vete fan.
En sådan urgammal sate.
Längesen han gick sin AT.
Avverkar trappor i långsam skritt.
Gammal i Vården,
Skägget är vitt
Gammal och grå,
Fordom ungdom och grön
Hoppas att lyfta ännu en lön
Kliar sitt underrepresenterade kön
Grubblar fast ej det lär Båthe
På s.k. IT och allsköns bråte.
Nattetid slipper han mest att se
Räknenissarnas skara.
Länge och väl har han tyckt att de
Sätter hans vård i fara. Bud-geten bräker och vill ha krubb,
Av klöver tar han mest rubb som stubb.
Den får man ej dra över,
Ens om man det behöver.
Klarar sig ännu med det han vet,
i patientnära omsorg Bud-geten inte hans kärnverksamhet Glömmer koder och inkorg.
Glömsk av kraven på värdegrund Jouren minns tider ännu en stund. Då man fick operera Ej blott dokumentera.
Jouren tänker ännu en gång på huvudmännen de kära, längesedan han märkt, att de hållit hans flit i ära; nu gäller värde för patient i grunden liksom i centrum ingen må det förvåna:
här gäller mest att spåna. Midvinternattens köld är hård.
Pensionen den kunde vatt värre.
Undras om man tjänat mer på ackord?
Bli läkare vill idag färre.
Jouren han vandrar sin tysta ban,
Tur att få jobb inom det han kan.
Snart tjänat första miljonen
Ovanpå pensionen.
Sen ger han fan i visionen.

– Lars Nilsson, arbetande pensionär och docent emeritus


Vem tycker du är kungen av visioner? 

Tävlingsbidrag:

“Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.” Richard Branson.

Även Tage Danielsson: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok!”

– Anders Thurin, klinisk fysiolog från Göteborg

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera