Nyhetsarkiv

Ytterligare problem med ambulansernas handbromsar

Trots dagliga självtester och utökad service hände det igen – en handbroms på en av de omdiskuterade ambulanserna i Skåne slutade obemärkt fungera. Och återkopplingen från arbetsgivaren har uteblivit efter incidenten, enligt skyddsombudet Åke Neman.

Vi har inte fått någon kommentar alls från arbetsgivaren sedan detta hände och det var i mitten på april. Det är märkligt att vi inte får någon återkoppling på skrivna avvikelser i sådana här allvarliga ärenden,  säger Åke Neman, ett av flera skyddsombud på Samariten ambulans i Skåne.

Han berättar att den aktuella avvikelsen inträffade på en av ambulanserna i Sjöbo i samband med ett däckbyte och det var en ren tillfällighet att det hela upptäcktes. Ambulansföraren bad mekanikern känna ordentligt på handbromsen eftersom den upplevdes lite konstig.

– Först bedömdes den som utan anmärkning men sedan när bakhjulet skruvades av för att däcket skulle bytas upptäckte mekanikern att det inte fanns någon bromseffekt alls.

Det obehagliga i sammanhanget enligt Åke Neman är att den aktuella ambulansen hade passerat både de dagliga självkontrollerna som personalen är ålagda att göra samt den centraliserade service som numera är speciellt inriktad på att upptäcka felen med just handbromsarna.

– Det var tack vare att hjulet plockades av som någon kunde se det här. På något sätt stryker det bara under det som vi inom facket har påpekat hela tiden – vi kan inte eliminera den här risken genom självtester där man som lekman ska göra en bedömning av handbromsfunktionen på egen hand. Vi är fortfarande väldigt tveksamma till att de här bilarna saknar två av varandra oberoende bromssystem och det har även inträffat en annan incident där en gaspedal gick i två bitar under en utbildningssituation, säger Åke Neman.

Lucas Johansson som är stationschef på Samariten i Lund menar att arbetsgivaren visst har återkopplat kring incidenten i april i det avvikelsesystem som finns. Anledningen till att man inte har gått ut med mer information kring händelsen till de anställda är att man inte kopplade ihop den med de tidigare handbromsincidenterna.

– Vi var så nöjda med att det inte var samma bekymmer. I det här fallet var det ett bromsok som var sönder, handbromsen fungerade som den skulle. Det är därför vi inte har spunnit vidare på den här teorin om problemen med handbromsarna.

Men handbromsen använder väl sig också av bromsoken när den ska stoppa ambulansen?

– Jo, den använder sig delvis av bromsoken men det är ju ett tvåkretssystem så det här hade ingenting med de tidigare problemen att göra – att handbromsen inte tog. Men det kanske vi skulle varit tydligare med att informera de anställda om när det här är något som oroar många. Man lär sig varje dag hur man kan göra saker bättre – vi var bara så nöjda att det inte rörde sig om samma problem den här gången.

Åke Neman köper dock inte resonemanget från Lucas Johansson. Han har inte tagit del av någon kommentar från arbetsgivaren i avvikelsesystemet trots att han är skyddsombud. Anmälaren har till och med efterlyst en kommentar, men inte fått någon, berättar han.

– Det finns ingen kommentar kring denna avvikelse. Vi har blivit informerade av mekanikern att handbromsen inte fungerade i det aktuella fallet. Självklart är den här incidenten relaterad till de tidigare incidenterna med handbromsarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera