Nyhetsarkiv

Wikström: Fast vårdkontakt en organisationsfråga

”Jag är självklart inte nöjd med att flera landsting säger sig inte leva upp till patientlagens krav. Det krävs åtgärder. Men jag bedömer inte i första hand att det är lagstiftningen som är problemet.” Det skriver Sjukvårds- folkhälso och idrottsminister Gabriel Wikström (S) i ett skriftligt svar på moderaten Jenny Peterssons fråga om rätten till fast kontakt i vården.

Halländska riksdagsledamoten Jenny Petersson (M), ställde i juli en skriftlig fråga kring rätten till fast vårdkontakt till Gabriel Wikström (S). Jenny Petersson skrev bland annat:

”Det enda förslag regeringen arbetar med handlar i nuläget om att ombilda landstingen till storregioner. Men då en stark majoritet av landstingen saknar förmågan att erbjuda en fast kontakt i nuläget är en sammanslagning troligtvis inte en effektiv lösning. /…/

 Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att stärka patienternas situation utifrån det patientlagen föreskriver?”

Gabriel Wikström som nu svarat, skriver i att svensk hälso- och sjukvård är bra på många sätt, men att en mer patientcentrerad vård är en av de stora utmaningar vården står inför och där kontinuiteten är en stor del av det.

Han anser att det i första hand inte är lagstiftningen som är problemet.

”Snarare måste vården drivas och organiseras på ett sådant sätt att man kan leva upp till lagens krav. Det är i grunden landstingens ansvar, även om regeringen också vidtar flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna. ” skriver han.

De åtgärder han anser att görs för att förbättra situationen är genom frågan om storregioner, högre statsbidrag och åtgärderna för att förbättra kompetensförsörjningen. Det sistnämnda bland annat genom satsningar på validering samt utbyggnader av sjuksköterske- och läkarutbildningen och den aviserade professionsmiljarden. Han skriver också att det genomförs insatser med fokus på en mer patientcentrerad vård inom ramen för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera