Nyhetsarkiv

WHO: Världen går mot en post-antibiotisk era

I slutet av april släppte WHO den första globala rapporten om hotet från antibiotikaresistenta bakterier.

I den slår världshälsoorganisationen fast att det allvarliga hotet från resistenta bakterier inte längre är en allvarlig profetia för framtiden utan något som händer just nu, i världens alla regioner.

I rapporten som grundar sig på data från 114 länder fokuserar världshälsoorganisationen på antibiotikaresistens hos några bakterier som orsakar vanliga allvarliga sjukdomstillstånd som sepsis (blodförgiftning), diarré, lunginflammation, urinvägsinfektioner och gonorré.
WHO säger att situationen är alarmerande eftersom resistensen nått ”sista-utvägen-antibiotika”. Alltså antibiotika som ges då inga andra fungerar.
Detta varnar WHO speciellt för:

1. Resistens, spridd över hela världen, mot behandling med ”sista-utvägen-antibiotika” när det gäller livshotande infektioner orsakade av den vanliga tarmbakterien Klebsiella pneumoniae­carbapenem som bland annat är en vanlig orsak till allvarlig lunginflammation som kräver sjukhusbehandling, blodförgiftning, infektioner hos intensivvårds­patienter och hos nyfödda.

I vissa länder fungerar nu inte carbapenem­antibiotika på mer än hälften av befolkningen som behandlas för K.pneumoniae-infektioner, skriver WHO.

2. Utspridd resistens mot antibiotika mot urinvägsinfektioner orsakade av e.coli-fluorokinoloner.

På 1980-talet då medicin kom fanns i stort sett ingen resistens. Idag är behandlingen av varannan patient verkningslös i vissa länder, står det i WHO:s rapport.

3. Verkningslös behandling av gonorré med tredje generationens cefalosporiner som ”sista-utvägen-antibiotika” har rapporterats i Australien, Österrike, Kanada, Frankrike, Japan, Norge, Slovenien, Sydafrika, Storbritannien och Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera