Nyhetsarkiv

Webbenkät fick sjukhusledningen att lyssna

Hela 80 procent av specialistläkarna (133 av 167) på länssjukhuset i Halmstad svarade på den lokala Sjukhusläkarföreningens webbenkät, som bland annat visade att var femte läkare övervägt att söka sig från arbetsplatsen. Den goda svarsfrekvensen beror troligen på att enkäten var enkel och snabb att besvara. Den innehöll bara fem frågor, som kändes angelägna för medlemmarna, menar Katarina von Bothmer, ordförande i Halmstads Sjukhusläkarförening.

– Vi i styrelsen hade en känsla av att många av läkarna började fundera på att söka sig härifrån, och ville belysa detta genom en enkät.

De fem frågorna i enkäten var alla relaterade till arbetsmiljön. Det fanns också utrymme för öppna kommentarer.

– Resultatet visade att många av medlemmarna tycker att kommunikationen försämrats efter den organisationsförändring som skett på sjukhuset. Rent konkret har vi i dag en läkarrepresentant på fem kliniker sedan samverkansgrupperna slagits samman. Tidigare hade varje klinik sitt eget ombud, förklarar Katarina von Bothmer.

Sjukhusledningen tog emot enkäten väl och bjöd in till ett öppet möte för dialog.

– Den nya organisationen har införts snabbt på sjukhuset. Det har varit otydligt för oss läkare var ansvar och befogenheter ligger, och var vi har möjlighet till inflytande. En del av de frågorna kunde klaras ut på mötet, till exempel har våra närmaste chefer mer befogenhet än vi uppfattat tidigare.

Enkäten gav även tydliga signaler om att krånglande datasystem och administrativa pålagor i form av ökade dokumentationskrav påverkar läkarnas arbetsmiljö negativt. Diskussionen förs nu vidare mellan läkare och ledning på verksamhetsområdesnivå.

– Det känns som att ledningen vill ta tag i problemen. Jag hoppas på konstruktiva lösningar, säger Katarina von Bothmer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera