Nyhetsarkiv

Vitalis i korthet

Drygt var tionde lex Maria-anmälan beror på i IT-relaterade problem

Det konstaterar konsultbolaget Transcendent Group, som analyserat samtliga 2051 anmälningar under 2010.

I huvudsak kan de it-relaterade anmälningarna delas in i två grupper: tillgänglighetsstörningar och felfunktioner. Bristande tillgänglighet kan både vara att journalsystemet ligger nere i flera dagar och korta men kritiska driftsstörningar. Av de totalt 2051 anmälningarna var 99 oomtvistligt IT-relaterade och i 147 fall hade brister i IT-systemen en bidragande roll.

– I ett fall gick IT-stödsystemet ner flera gånger under en pågående hjärtoperation. Där blev det två drabbade, patienten och läkaren. Operationen gick trots allt bra, men läkaren tappade helt tilltro till systemet, sa Martin Malm från Transcendent Group.
En av de IT-relaterade lex Maria-anmälningarna under 2010 är det omskrivna ”decimalkommafelet” i Cosmic. Den kliniska farmakologen Mikael Hoffman berättade om hur utredningen av ett fall där en patient skadats av en tio gånger för hög dos avslöjade en felaktig funktion i Cosmic som ledde till att det blev fel i 250 e-recept.

– Det var rätt ordinerat och stod rätt i journalen, men med vissa kombinationer av förskrivningar så överfördes fel information till Apoteket. Ett decimalkomma föll bort och dosen blev tio gånger för hög.

Det visade sig att felen uppstått under en sju månader lång period, och att de omfattade 71 patienter och 414 möjliga expedieringar av läkemedel. De flesta rättades till av Apoteket, men 83 felaktiga expeditioner genomfördes.

– Den här händelsen visar hur lång tid det kan ta innan någon ser att det är ett systemfel, sa Mikael Hoffman.

Tröjan mäter hjärtfrekvensen

Den digitala hälsorevolutionen sker till stora delar utanför hälso- och sjukvården, sa omvärldsanalytikern Mats Olsson från Kairos Future.

Som exempel nämnde han ”E 39 shirt”, en specialtröja för idrottsmän som trådlöst skickar information om hjärtfrekvens, andning och annat till tränaren för analys.

– I fotbollslaget Milan analyseras kontinuerligt 60 000 mätvärden per spelare. Allt är en fråga om betalningsvilja. Idrotten satsar miljarder på detta i dag.

Kryssrutor ger bättre journaler

Strukturering och förenkling av journalarbetet kan minska tidsåtgången för journaldokumentation radikalt, och dessutom öka patientsäkerheten, enligt Carina Zetterberg, överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro.

Hon tröttnade på dubbeldokumentation från läkare och sjuksköterskor och på att behöva plöja igenom stora mängder fritext och startade ett projekt för att minska och strukturera dokumentationen.

I praktiken innebär det att journaldokumentationen i huvudsak sker via kryssrutor från en bestämd mall. Strukturen gör det möjligt att automatiskt föra över information till kvalitetsregister. Systemet har införts på flera kliniker och används exempelvis vid standardiserade operationer. Operationsberättelsen är då komplett redan när patienten kommer till uppvakningsavdelningen.

– När journalerna blir tydligare och mer kortfattade är det också lättare att hitta i dem, sa Carina Zetterberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera