Nyhetsarkiv

Visselblåsarna: Metoden är inte värdig en rättsstat

Rättsmedicinalverkets hantering av de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna är inte värdig en rättsstat. Det anser Tommie Olofsson, tidigare avdelningschef på RMV i Uppsala och Anna Ybo, överläkare i rättsmedicin, som förra våren lämnade myndigheten i protest.

Tillsammans med fyra tidigare kollegor tilldelas Tommie Olofsson och Anna Ybo, som båda har varit verksamma som överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket, RMV, i Uppsala Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare.

– Det betyder oerhört mycket att få ett sånt här pris från kollegorna, säger Anna Ybo, och får medhåll:

– Det känns fantastiskt bra att få den här bekräftelsen. Det är lite av en upprättelse, säger Tommie Olofsson.

Rättsmedicinalverket i Uppsala drabbades under hösten 2017 och våren 2018 av en rad avhopp. Under våren förra året valde tre specialistläkare inom rättsmedicin och en ST-läkare att sluta i protest mot de medicinska åldersbedömningarna. Från början var de åtta anställda läkare på enheten.

Rättsmedicinalverket utför åldersbedömningarna i asylärenden på uppdrag av regeringen. Metoden, som i korthet baseras på röntgenundersökningar av visdomständer och magnetkameraundersökningar av knäleder, har kritiserats för att ha bristfälligt vetenskapligt stöd av en lång rad forskare.

Tommie Olofsson, som var avdelningschef för RMV:s enhet i Uppsala när metoden började att användas, och Anna Ybo ser två huvudsakliga problem med tillvägagångssättet. Förutom att metoden har bristfälligt vetenskapligt stöd har rättsläkarna inte rätt kompetens för att göra bedömningarna, enligt dem.

– Rättsläkarna har aldrig jobbat med detta tidigare. Det är som att du ber en snickare göra elinstallationer. Det är två helt olika saker, även om båda yrkesgrupperna är hantverkare, säger Tommie Olofsson.

Vi hade enormt mycket samvetsstress.

De är också kritiska mot själva upplägget. Det är tandläkare och röntgenläkare, som är anonyma i sammanhanget, som tittar på bilderna och gör bedömningar av tänder respektive knän. Sedan matar de in bedömningarna i en matris i en dator. Rättsläkarna tillför inga egna analyser, utan förväntas skriva under omdömena förutsatt att tandläkarna och röntgenläkarna har fyllt i allting korrekt.

– Vi hade enormt mycket samvetsstress. Eftersom vi bråkade så pass mycket här i Uppsala var vi inte tvungna att skriva under åldersbedömningarna. Vi började protestera direkt när det här kom upp. Men även om vi inte var tvungna att skriva under går det inte att vara kvar i en organisation som sysslar med sådana här saker, säger Anna Ybo.

– Ju mer som kom fram om hur dåligt det vetenskapliga stödet var, desto sämre mådde man. Till slut skämdes jag för att jobba på myndigheten.

Tommie Olofsson instämmer:

– Vi var tvungna att kompromissa med de grundläggande värderingarna. Det var som att bruka våld på sig själv.

Han säger att generaldirektören var påfallande ivrig att tillgodose politikernas behov att hitta en snar lösning på problemet med de ensamkommande flyktingarna och deras ålder. Andra var i sin tur, enligt honom, påtagligt ivriga att tillgodose generaldirektörens mål, så pass ivriga att de valde att bortse från sund vetenskap, professionell integritet och god läkaretik.

Tommie Olofsson och Anna Ybo gjorde sin sista dag på myndigheten i maj respektive januari förra året. Då hade det gått cirka ett år sedan den förstnämnda hade lämnat sin chefsposition i protest.

– Det här var droppen. Det har skett en successiv devalvering av vetenskapligheten och det kritisk tänkandet på Rättsmedicinalverket. Det har blivit mer tjänstemannatänkande, säger han.

Det viktigaste är ju att det blir rätt. Men det finns ingen öppning för det.

Innan Tommie Olofsson började att arbeta på RMV jobbade han som neuropatolog inom sjukvården. Han var van vid att inhämta synpunkter och andra experters bedömningar för att försäkra sig om att patienterna fick rätt diagnoser.

– Jag har försökt att jobba med chefsgruppen på Rättsmedicinalverket för att den här öppna hållningen även ska gälla på myndigheten, att man kan inhämta ”second opinions”. Det viktigaste är ju att det blir rätt. Men det finns ingen öppning för det.

”Det är inte värdigt för en rättsstat att man fortsätter med rättsosäkra bedömningar”, säger rättsläkaren Tommie Olofsson. Foto: Adam Öhman

Johan Göransson, tillförordnad kommunikationschef på Rättsmedicinalverket, skriver i ett mejl att alla myndighetens utlåtanden utgår från vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.

”RMV är en myndighet vars experter dagligen gör bedömningar på vetenskaplig grund. Rättsläkare är även vana vid att sammanställa och dra slutsatser från olika typer av medicinska underlag, såsom röntgenbilder och patientjournaler. Vi känner oss även trygga med de metoder som används. RMV anser att den bedömningsmodell som myndigheten använder är rättssäker och avspeglar det aktuella kunskapsläget” skriver han i mejlet.

Johan Göransson fortsätter:

”Det uppdrag regeringen gav RMV var tydligt och myndigheten förväntas givetvis uppfylla det. Det handlar alltså inte heller om ”ivrighet” att genomföra ett regeringsuppdrag, tvärtom är detta en fundamental del av hur Sverige styrs.”

Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare delades på torsdagen ut till experterna på RMV som protesterade mot de medicinska åldersbedömningarna. Foto: Anna Sofia Dahl.

Tommie Olofsson och Anna Ybo viker dock inte en tum. De kräver att myndigheten omedelbart slutar att använda den ifrågasatta metoden.

– Det är inte värdigt för en rättsstat att man fortsätter med rättsosäkra bedömningar. För de ensamkommande är det helt livsavgörande. För mig är det etiskt helt ansvarslöst och obegripligt, säger Tommie Olofsson.

Han tittar ut genom fönstret på konditori Fågelsången i centrala Uppsala, ut mot Trädgårdsgatan och några förbipasserande. En cyklist viker in mot Munkgatan, där trafiken är desto tätare.

Rättsmedicinalverket ska senare återrapportera till regeringen med anledning av den bakläxa som Statens medicinsk-etiska råd, SMER, har gett myndigheten.

– Hittills har Rättsmedicinalverket varit helt resistent för kritik. Ledningen har hela tiden sagt att den ”känner sig trygg med metoden”, men det säger ingenting, säger Tommie Olofsson.

– Man visar en sådan arrogans och självtillräcklighet, i stället för att vara ödmjuk. Det handlar, trots allt, om att ta ansvar.

Vid sidan av Tommie Olofsson och Anna Ybo går priset till Fredrik Tamsen, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera