Nyhetsarkiv

Visselblåsare: ”Vi vill markera att man inte får agera så här”

De slog larm om Macchiarini-affären och utpekades sedan som oredliga och klandervärda i ett beslut av Karolinska institutet. Nu begär visselblåsarna, som nekades domstolsprövning, skadestånd av staten. Karl-Henrik Grinnemo betonar att han och hans kollegor måste få upprättelse.

– Vi vill markera att man inte får agera så här. Det har fått enormt stora konsekvenser för oss, men också för patienterna, säger han.

Karolinska institutet tog sommaren 2018 ställning till den anmälan om forskningsfusk som hade riktats mot kirurgen Paolo Macchiarinis arbeten om konstgjorda luftstrupar. Beslutet från KI medförde att kirurgen fälldes för forskningsfusk, men enligt beslutet hade även flera andra forskare varit medskyldiga. Bland dem fanns Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio – tre av dem som hade granskat och slagit larm om Macchiarinis forskning till KI:s ledning.

– Det har haft enorma konsekvenser. Vi har blivit utfrysta som forskare och misskrediteras i universitetsvärlden. Följden blir att man inte får anslag eller de positioner som man förtjänar. KI:s beslut baserades på anklagelser som vi inte fick bemöta. Vi har inte fått möjlighet att bemöta anklagelserna som helt enkelt är ogrundade, säger Karl-Henrik Grinnemo.

– Det här får också stora konsekvenser för tryggheten för patienten. Vem vågar anmäla oredlighet på KI efter detta?

Forskarna, som assisteras juridiskt av Centrum för rättvisa, överklagade beslutet till domstol. Men förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen har emellertid kommit fram till att frågan inte ska prövas.

Läs mer här: ”Bosse Lindquist: Min bild av läkare har blivit mer positiv efter Macchiarini-affären”

Nu har forskarna vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd av staten. De anser att deras rätt till domstolsprövning har åsidosatts. Enligt visselblåsarna har staten, genom att inte ge dem en möjlighet att överklaga KI:s beslut, kränkt deras rätt till domstolsprövning.

– Det här har bedömts av förvaltningsprofessorer som säger att det handlar om en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det tillhör en demokratisk stat att man ska få bemöta anklagelser innan beslut fattas, säger Karl-Henrik Grinnemo.

För två år sedan fick Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio och Oscar Simonson tillsammans med Thomas Fux pris av Sjukhusläkarna för att de slagit larm om missförhållandena. Föreningen framhöll att det var mycket tack vare de fyra läkarnas arbete och mod som konsekvenserna av kirurgen Paolo Macchiarinis experimentella operationer med syntetiska luftstrupar uppdagades.

Det är symbolvärdet som har betydelse. Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och forskare

– Vi har anmält till JK för symbolvärdets skull. När man anmäler till JK ska man formellt ha ett anspråk på en summa, men pengarna har ingen betydelse. Det är småpengar det handlar om. Det är symbolvärdet som har betydelse, säger Karl-Henrik Grinnemo, och fortsätter:

Läs mer här: ”Bristande ansvarsutkrävande för de högst ansvariga”

– Jag har gått vidare och jobbar som överläkare på thoraxkliniken på Akademiska. Jag har en adjungerad professur och har börjat bygga upp min forskargrupp igen. Men vi pratar om sju förlorade år…

Peter Andréasson, presschef på KI, framhåller i en kommentar att KI:s ledning vid flera tillfällen uttryckt att det finns skäl att be visselblåsarna om ursäkt för att de ”inledningsvis inte blev lyssnade på”. KI:s beslut om oredlighet i forskning bygger dock på en omfattande utredning, enligt honom.

– KI uppmanar alla som misstänker oredlighet i forskning att anmäla detta. I samband med Maccharini-ärendet fick KI ett stort antal sådana anmälningar, många fler än tidigare år. Sedan den 1 januari finns en ny lagstiftning som reglerar detta och som bland annat innebär att frågor om oredlighet avgörs av en fristående statlig nämnd som inte är knuten till något lärosäte. Den nya lagen innebär också möjligheter att överklaga ett beslut om oredlighet, något KI tycker är bra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera