Nyhetsarkiv

Viss optimism i Värmland igen

En referensgrupp bestånde av läkare har utsetts, som en gång i månaden träffar tillförordnade divisionschefen. Läkargruppen träffas även däremellan.
Från att ha varit nere i källaren ordentligt har läkarna tagit sig upp ur mörkret till åtminstone markplanet och en viss optimism har återinträtt.

Efter krav från Arbetsmiljöverket har ett arbete inletts för att prioritera den överbelastade läkarkårens arbete, där det bland annat ska framgå vad läkaren inte ska göra.

– Det har blivit öppnare och stämningen är idag bättre, men det stora problemet att vi är alldeles för få psykiater är inte löst och inte heller hur och med vad vi ska jobba, säger Lena Ulevik, chefsöverläkare och den som undertecknade läkarnas skrivelse om den dåliga arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket.

Joakim Hagberg, psykiater som nyligen kände sig tvingad att avsäga sig jobbet som delad verksamhetschef i Torsby när två doktorer slutade och han över en natt fick 100 procents mer patientarbete:
– På empatisk nivår tror jag att de flesta kollegor uppfattar att ledningen äntligen förstår, att det finns ett krismedvetande, men det kommer inga strukturerade goda analyser från verksamhetsledningen eller några bra formulerade uppdrag vad vi ska titta på. Det hänger fortfarande mycket på den enskilde doktorns engagemang.
Ett problem för vården är också att vi nog lärt oss att leva med vakanser så länge att de medicinska bedömningarna blir satta lite på undantag, de blir utifrån akuta behov, inte något som förväntas vara en del i den rullande vardagen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera