Nyhetsarkiv

Vision: ”Inflytande över IT-systemen ger nöjdare medarbetare”

Rapporten ”IT i välfärdens tjänst” bygger på en enkät till ett representativt urval av fackförbundet Visions medlemmar. Totalt svarade 1572 personer på enkäten.

Resultaten visar att inflytande över utveckling och inköp av nya IT-system är helt avgörande för hur nöjd eller missnöjd personalen är med de nya systemen. Störst är skillnaden vad gäller upplevelsen av att stress och strul i arbetet minskat, där 78% av dem som haft inflytande instämmer i påståendet men endast 55 % av dem som inte haft något inflytande.

De som har fått vara med och påverka IT-systemens utformning uppger också i högre grad att de underlättar samverkan med andra, bidrar till hög kvalitet i arbetet och använder resurser mer effektivt.

Trots att de flesta av medlemmarna i undersökningen är relativt nöjda med sina IT-system så är de ännu stora tidstjuvar i arbetet. I genomsnitt uppgår tidsförlusten på grund av IT-strul till 26 minuter per medlem och dag, vilket skulle motsvara lönekostnader på 2,6 miljarder för Visions samtliga medlemmar.

För att förbättra den digitala arbetsmiljön i välfärdssektorn föreslår Vision tre åtgärder: Personalmedverkan från start i IT-projekt, bättre fokus på utbildning och digital kompetens och IT-skyddsronder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera