Nyhetsarkiv

”Visar på styrkan av fackligt arbete runt om i landet”

Beskedet att Capio S:t Görans sjukhus backar och tar tillbaka avskedet av en fackligt aktiv läkare har tagits emot av positiva tongångar från fackligt håll. Charlotte Söderman, ordförande för läkarföreningen på sjukhuset, beskriver beslutet som en stor seger som illustrerar betydelsen av att vara fackligt ansluten.

– Hade läkaren inte varit medlem i förbundet hade vi inte stått här i dag. Det har varit en stor styrka för läkaren att ha hela förbundet bakom sig, säger hon.

Det var i början av juli som läkaren efter beskyllningar från arbetsgivarhåll om ”grov illojalitet” avskedades. Enligt sjukhuset skulle läkaren bland annat ha hotat sin chef.

Läkarförbundet framhöll dock att sjukhuset inte hade några konkreta bevis för sina påståenden, som hade framförts av anonyma vittnen. Förbundet valde att ta strid för medlemmen och krävde att Arbetsdomstolen med omedelbar verkan skulle stoppa och ogiltigförklara avskedandet.

Charlotte Söderman betonar att föreningen ser allvarligt på det inträffade. Hon understryker att kollegan blev uppsagd utan några varningar eller korrigerande samtal.

– Att bli uppsagd vid sittande möte efter åtta års prickfri tjänstgöring är djupt allvarligt. Jag var själv med på mötet, och uppsägningen framstod som totalt obegriplig. Det saknades saklig grund helt och hållet, säger hon.

Cirka 40 kirurgkollegor på sjukhuset slöt upp och skrev under ett protestbrev mot agerandet.

– Det blev en stor oro på hela sjukhuset i alla personalkategorier. Uppsägningen signalerade ju att man som fackligt aktiv inte kan framföra sina åsikter. Många blev oroliga för att själva bli uppsagda utan minsta varning, säger Charlotte Söderman.

– Vi såg detta som ett direkt angrepp på facket. Om man som fackligt engagerad inte kan vara kritisk mot ledningen får man en munkavle på sig, och då går det ju överhuvudtaget inte att vara facklig…

Beskedet att Capio S:t Görans sjukhus backar och tar tillbaka avskedandet, som kom tidigare i veckan, har mötts av idel positiva tongångar inom läkarföreningen lokalt. Beslutet innebär att läkaren välkomnas tillbaka till jobbet från och med den 6 oktober, samtidigt som stämningsansökan till Arbetsdomstolen återkallas.

– Det går inte att lägga munkavle på fackliga ombud och basera det på lösa rykten. Det här visar på styrkan och betydelsen av fackligt arbete runt om i landet och vikten av att vara fackligt engagerad, säger Charlotte Söderman.

Även Läkarförbundet centralt har välkomnat beskedet.

– Vi är glada att bolaget visat ansvar och att vi kunde få en lösning som känns bra för alla parter, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, i en kommentar.

Under processen gjorde förbundet gemensam sak med Kommunal och Vårdförbundet och skickade en skrivelse till sjukhusets ledning. Charlotte Söderman är övertygad om att brevet bidrog till att motparten backade.

Sjukhusledningen konstaterar för egen del i ett pressmeddelande att man har omprövat sitt ställningstagande efter dialog med förbundet.

Sjukhusets agerande väcker en rad allvarliga frågor om öppenheten. Charlotte Söderman, läkarföreningen på Capio S:t Görans sjukhus

”Arbetsgivaren beklagar den uppkomna situationen. Parterna har fullt förtroende för varandra och ser nu fram emot ett avslut i ärendet samt en god arbetsrelation och dialog framöver.”

Charlotte Söderman är dock tydlig med att uppförsbacken är påtaglig. Hon beskriver en situation präglad av stora problem kopplade till såväl arbetsmiljö som ledarskap.

– Det finns tydliga problem på kirurgkliniken som man måste åtgärda. Det är naturligtvis positivt att sjukhuset nu har backat, men sjukhusets agerande väcker likafullt en rad allvarliga frågor om öppenheten inför framtiden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera