Nyhet

Vill mäta resterna av 22 läkemedel i vattnet

lakemedelsforrad

”Bevaka 22 läkemedelssubstanser i vattnet, bland annat antibiotika, inflammationshämmande och hormonstörande substanser.” Det föreslår en arbetsgrupp inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS.

I den rapport som arbetsgruppen lämnat till Centrum för bättre läkemedelsanvändning och Socialdepartementet, listas 22 läkemedelssubstanser som är viktiga för miljön att bevaka förekomsten av. Naturvårdsverket föreslås samordna uppföljningen.

Det mesta som återfinns i miljön är från läkemedel vi ätit, en liten del är från oanvända läkemedel som spolats ut, enligt  pressmeddelandet från Läkemedelsverket.

Att minska läkemedlens påverkan på miljön är ett av sju insatsområden inom nationella läkemedelsstrategin, NLS. NLS togs fram i samarbete mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och en rad aktörer på läkemedelsområdet, bland annat Läkarförbundet, representerat av Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande. Syftet med NLS är att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till jämlikare vård i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera