Nyhet

Vill mäta resterna av 22 läkemedel i vattnet

lakemedelsforrad

”Bevaka 22 läkemedelssubstanser i vattnet, bland annat antibiotika, inflammationshämmande och hormonstörande substanser.” Det föreslår en arbetsgrupp inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS.

I den rapport som arbetsgruppen lämnat till Centrum för bättre läkemedelsanvändning och Socialdepartementet, listas 22 läkemedelssubstanser som är viktiga för miljön att bevaka förekomsten av. Naturvårdsverket föreslås samordna uppföljningen.

Det mesta som återfinns i miljön är från läkemedel vi ätit, en liten del är från oanvända läkemedel som spolats ut, enligt  pressmeddelandet från Läkemedelsverket.

Att minska läkemedlens påverkan på miljön är ett av sju insatsområden inom nationella läkemedelsstrategin, NLS. NLS togs fram i samarbete mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och en rad aktörer på läkemedelsområdet, bland annat Läkarförbundet, representerat av Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande. Syftet med NLS är att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till jämlikare vård i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera