Nyhetsarkiv

Vilka är de nya styrelseledamöterna?

Vilka är de två nyinvalda ledamöterna i Sjukhusläkarnas styrelse? Vi ställde några snabba frågor till Henrik Östlund och Andreas Fischer. 

Henrik Östlund.

Henrik Östlund

Ålder: Snart 53

Arbetsplats: Minneskliniken i Malmö

Vad jobbar du med?

– Jag är psykiater till professionen, men arbetar med minnessjukdomar, så det är en klinik som sysslar med utredningar av demenssjukdom framför allt. Där är jag ansvarig för läkemedelsstudier. Det är mitt huvudsakliga kliniska arbete.

Vad har du för facklig bakgrund?

– Jag blev specialist 1999, så jag har varit överläkare och medlem i Sjukhusläkarna sedan dess. Min fackliga bakgrund annars är att jag varit aktiv i Malmö läkarförening sedan början av 2000-talet. Jag kom in i styrelsen där 2002, och har varit ordförande sen 2007, med ett litet avbrott i mitten, så jag är ordförande i Malmö läkarförening och också vice ordförande i läkarförbundet Skåne.

Vad vill du jobba med i styrelsen?

– Jag är intresserad av förhandlingsarbete, men även när det gäller ledarskap, läkarnas ledarskap i vården och läkarnas arbetsmiljö.

Vad tycker du är viktigaste frågan för Sjukhusläkarnas styrelse kommande år?

– Det vi diskuterat nu på fullmäktige när det gäller vårdplatsfrågan, det är en väldigt viktig fråga och även läkares roll i vården att verka för läkarnas roll i ledarskapet i vården.

För att ankyta till diskussionen under fullmäktige. Vad tycker du om lagstiftning om patientansvarig läkare?

– Jag delar den uppfattningen styrelsen framförde här att man kan verka på andra sätt, utifrån befintlig lagstiftning.

Andreas Fischer.

Andreas Fischer

Ålder: 44 år

Arbetsplats: Södersjukhuset

Vad jobbar du med?

– Jag är kirurg på Södersjukhuset och reservofficer och jobbar som stabsläkare.

Vad har du för facklig bakgrund?

– Försvarsmedicinska sällskapet är en intresseorganisation för sjukvård i försvarsmakten, där har jag varit medlem sen 2005. Och i Södersjukhusets läkarförening och i Saco sitter jag som suppleant. I Sjukhusläkarna är jag medlem sedan ganska många år.

Vad vill du jobba för i styrelsen?

– Utbildningsfrågorna. Kompetensutveckling och utbildningen och att kvalitetssäkra det vi gör.

Vad är viktigaste frågan för Sjukhusläkarna under nästa år?

– Humana vården, det är ett stort begrepp, men en human vård och en human arbetssituation.

Tycker du man ska lagstifta om patientansvarig läkare och att Sjukhusläkarna borde jobba för det?

– Jag behöver nog sätta mig in i frågan lite mer innan jag kan svara på det. Det blir en del av arbetet att fundera på det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera