VITALIS

”Viktigt att ta fasta på den kunskap som finns hos läkare”

Digitala konsultationer, virtuella kliniska prövningar och ledarskap i tider av förändring. Det var några av det stora antalet punkter som behandlades under Vitalis. Flera paneldeltagare betonade vikten av att på allvar lyssna på professionerna vid utvecklingen och införandet av ny teknik i hälso- och sjukvården.

En som lyfte denna fråga var Marina Tuutma, andre vice ordförande för Läkarförbundet och ordförande för förbundets digitaliseringsråd, som på onsdagen deltog i ett seminarium om digitala konsultationer.

– Det är viktigt att ta fasta på den energi och kunskap som finns hos läkare och annan vårdpersonal. Det gör man inte riktigt i dag.

Marina Tuutma framhåller det faktum att den digitala utvecklingen ställer nya krav på ledar- och chefskapet inom hälso- och sjukvården. Högre upp i organisationerna får chefer i regel utbildning i hur man leder i tider av innovationsutveckling, men cheferna som arbetar närmare verksamheterna är ofta dåligt förberedda, resonerar hon.

– Vi läkare har höga produktionskrav och måste producera besök. Det måste ges utrymme att utveckla och använda ny teknik.

Tobias Alfvén, ordförande för Svenska läkaresällskapet, var inne på en liknande linje.

– Vi måste få in användarna under själva teknikutvecklingen för att resultatet ska bli så bra som möjligt. De ska inte bara använda slutprodukten.

Han nämner journalsystem som ett område där utvecklingen inte har varit optimal. Många journalsystem är exempel på hur man har datoriserat gamla arbetssätt i stället för att bygga nya flexibla lösningar.

– Följden blir att de flesta system inte går att anpassa när det dyker upp nya idéer.

På ett annat seminarium med samma tema lite senare på onsdagen beskrev Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening (Sylf), hur många av föreningens medlemmar är frustrerade över de e-hälsoverktyg som de förväntas använda i den kliniska vardagen. De digitala konsultationerna är en självklar del av arbetet, men det är långt ifrån alltid som de tekniska lösningarna faktiskt fungerar på ett tillfredsställande sätt.

– Det finns gott om idéer på hur man kan göra saker och ting bättre. Vi är många som vill vara med och påverka.

Niki Shams, ordförande för Sveriges läkarförbund Student, belyste i sin tur hur liten del av läkarutbildningen som handlar om digitalisering och ny teknik.

– Vi har aldrig fått tillfälle att träna i digitala konsultationer. Här finns det mycket kvar att göra.

Om vi sprider studieverksamheten kan vi få en helt annan utväxling. Maziar Mohaddes Ardebili, överläkare

Virtuella kliniska prövningar stod som rubrik för ett seminarium, där företrädare för hälso- och sjukvården, myndigheter, näringsliv och patientintressen diskuterade möjliga och lämpliga vägar framåt inom området.

I dagsläget kan cirka 70 procent av alla potentiella patienter, enligt beräkningar, inte delta i kliniska prövningar på grund av geografiska orsaker. På samma gång genomförs allt fler prövningar på små patientgrupper som är betjänta av väldigt specifika behandlingar, vilket förutsätter att deltagare från hela landet kan vara med.

Läkemedelsverket genomför ett projekt för att etablera förutsättningar för hur kliniska prövningar ska kunna genomföras virtuellt och decentraliserat i Sverige.

– En slutsats är att det inte finns några direkta regulatoriska hinder för att genomföra kliniska prövningar med elektroniska verktyg. Det kan vara en utmaning att välja och utveckla verktyg, men det är samma regelverk som appliceras på dagens prövningar som utförs med kliniken i centrum som används för prövningar med decentraliserade moment, säger Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef på myndigheten.

Maziar Mohaddes Ardebili, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och vetenskaplig sekreterare inom Svensk ortopedisk förening, var en av deltagarna som underströk den stora potentialen med virtuella upplägg.

– Om vi sprider studieverksamheten kan vi få en helt annan utväxling och erbjuda betydlig fler patienter runt om i landet möjligheten att vara med och utveckla vården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera