Nyhetsarkiv

”Viktigt att stärka läkares motståndskraft mot stress”

Psykiatrikern Jill Taube och distriktsläkaren Maria Zetterlund Gustafsson och deras initiativ ”Vem tar hand om doktorn?” får Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt projekt ”Doktorsdialoger”.

– Det känns helt fantastiskt! Vi är tacksamma och stolta över att få stipendiet. Det blir ett bra tillskott i vårt arbete. Det är ju otroligt viktigt att stärka läkares motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa, säger Jill Taube.

Den 23 augusti 2017 tog psykiatrikern Jill Taube och distriktsläkaren Maria Zetterlund Gustafsson initiativ till Facebook-gruppen ”Vem tar hand om doktorn?”. Med anledning av att allt fler kollegor gick in i den beryktade väggen ville de bidra med goda levnadsvanor, något som de båda brinner för. Gruppen växte relativt snabbt – i dagsläget har den cirka 8 400 medlemmar. Samtidigt har antalet aktiviteter som anordnas inom ramen för initiativet, till exempel resor och evenemang, också ökat kraftigt.

För närvarande arbetar eldsjälarna bakom ”Vem tar hand om doktorn?” med att utveckla en digital samtalsmodell som syftar till att genom kollegiala stödgrupper stärka läkares resiliens mot sjukdomar som är kopplade till stress och arbetsbelastning.

Nätverket har arbetat fram en pilotversion av samtalsmodellen tillsammans med psykiatrikern Alexander Wilczek och psykologen Bo Vinnars. Här kommer stipendiet väl till pass, betonar Jill Taube.

– Tanken är att vi ska utbilda kollegor och ge dem en bas att själva leda reflekterande dialoger som kan stötta läkare. Vi ska utbilda fler som kan fungera som handledare, säger hon.

Maria Zetterlund Gustafsson säger att läkaren ofta i praktiken förväntas att klara sig utan stöd.

– Det är fint att läkares arbetsmiljö uppmärksammas med ett stipendium på det här sättet. I vårt nätverk ser vi att det kollegiala stödet betyder mycket. Med hjälp av samtalsstöd kan man på ett metodiskt sätt få avlastning och hjälp i sin arbetsvardag, säger hon.

Även om gruppens aktiviteter har ökat sett över tid har nätverket i likhet med andra av förståeliga skäl påverkats av pandemin.

– Vi har tvingats att ställa in en hel del event. Men vi fortsätter att växa ändå, vilket naturligtvis är väldigt roligt. Den här nya samtalsmodellen är ett sätt att fortsätta att växa och synas, säger Jill Taube.

Stipendiet ”Hållbart arbetsliv”, som är på 30 000 kronor, utlystes i våras för att skapa mer kunskap om arbetsrelaterad ohälsa och stress bland läkare. Sjukhusläkarna delar denna gång ut två stipendier med pandemin i åtanke. Det andra stipendiet presenteras senare.

Genom ”Doktorsdialoger” tar de nu ytterligare ett konstruktivt initiativ för att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, motiverar valet av stipendiater:

– Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson jobbar oförtrutet för att skapa verktyg och kanaler för att kollegor ska kunna stötta varann i den pressade situation som vi jobbar i. Genom ”Doktorsdialoger” tar de nu ytterligare ett konstruktivt initiativ för att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Personer som Jill och Maria behövs så mycket och de är stora förebilder för många, säger hon i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera