Nyhetsarkiv

Viktiga specialistfunktioner nedrustas vid Varbergs sjukhus

Utvecklingen är särskilt bekymmersam mot bakgrund av att Varbergs sjukhus har mer än halva Hallands befolkning som upptagningsområde. Det blir en ojämlik vård, där de norra länsdelarna missgynnas.

– Sedan årsskiftet 2009/2010 hänvisas akuta ortopedpatienter till Halmstad nattetid. Detta innebär i praktiken att även patienter som är i behov av akuta ortopediska operationer hänvisas till Halmstad redan från 19-20-tiden på kvällen.

– All aortakirurgi förläggs av organisatoriska skäl till Halmstad, trots att det på Varbergs sjukhus finns mycket god kärlkirurgisk kompetens, som ett resultat av ett mångårigt informellt samarbete inom kärlkirurgi mellan Varbergs sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset.

– Organisationsförändringarna innebär även att speciallisttjänsten i palliativ medicin på sikt inte kommer att återbesättas.

– Sedan sommaren 2009 hänvisas barn i åldern 3 månader till 18 år till akutmottagningen i Halmstad nattetid, på grund av att en jourlinje togs bort i Varberg.

Hallands två akutsjukhus har i stort sett lika stora upptagningsområden. Räknat i antal invånare är upptagningsområdet något större i den norra länsdelen, vilket innebär att cirka 152 000 invånare tillhör norra länsdelen (sjukhuset i Varberg) och cirka 145 000 tillhör södra länsdelen (länssjukhuset i Halmstad).

Läs hela faktaunderlaget här

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera