Nyhetsarkiv

Viktig dom om vårdplatser – men ojämn tillsyn från Socialstyrelsen

Det har gått nästan ett år sedan Socialstyrelsen i september förra året la hotet om vite över Karolinska i Huddinge. Sedan dess har myndigheten genomfört flera oanmälda inspektioner, som visat på fortsatta problem på grund av bristen på vårdplatser. Bland annat utlokaliserades patienter till avdelningar utan föregående riskbedömning till avdelningar där det inte fanns rätt kompetens att svara för deras vård.

Beslutet är ett viktigt steg i arbetet mot den vårdplatsbrist som orsakar stora problem på många av akutsjukhusen. Men Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna på Akademiska sjukhuset och vice ordförande i den lokala Sjukhusläkarföreningen i Uppsala, har erfarenheten att det inte alltid är så lätt att få ut Socialstyrelsens tillsynsdistrikt på fältet.

– Vi har försökt få Socialstyrelsens tillsynsdistrikt i Örebro att komma hit på inspektion sedan i april, berättar Anna Rask-Andersen. Visserligen har Socialstyrelsen varit här med anledning av ett par Lex Maria-ärendet, men vi känner inte till att de har varit här med anledning av de risker för patientsäkerheten som bristen på vårdplatser orsakar.

Under sommaren har Socialstyrelsen genomfört 10-talet oanmälda inspektioner på akutsjukhus i Sverige, flertalet av dem i stockholmsområdet. I ett fall, Linköpings universitetssjukhus, riktades skarp kritik mot vårdplatssituationen. Sjukhusledningen fick där en vecka på sig att ordna situationen, och lyckades ordna 17 nya vårdplatser.

Akademiska sjukhuset hör inte till dem som fått oanmälda besök i sommar, vilket gjort Anna Rask-Andersen besviken.

– Situationen hos oss har länge varit fullständigt ohållbar. Bristen på vårdplatser skapar onda cirklar som leder till längre vårdtider och allt mer utarbetade kollegor.

I en debattartikel i lokaltidningen UNT i juli beskriver hon hur patienter läggs på avdelningar där personalen saknar rätt kompetens och hur allt mer av läkarnas tid går åt att ringa runt och vädja om att få placera ut patienter på redan överfulla avdelningar.

– Kvaliteten i Socialstyrelsens tillsyn ska vara likvärdig över landet. Men här i Uppsala upplever vi inte att vi har det stöd vi skulle behöva i vårdplatsfrågan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera