Nyhetsarkiv

Victoria Webster var Sveriges första specialist i akutsjukvård

Hon är är Sveriges första legitimerade specialist i akutsjukvård och har sin basspecialitet i internmedicin och har i många år arbetat med akutsjukvård både i Sverige, Finland och i England.

Hon har gjort en lång och tuff resa. När hon började på läkarutbildningen på Karolinska Institutet 1987 uppmanades hon att sluta på grund av sitt medfödda handikapp. Victoria föddes med cerebral pares och har mött många fördomar under sitt liv. Men med en stark vilja och målmedvetenhet har hon lyckats övervinna de hinder som legat i vägen för henne.

– Jag hade det som krävdes för att skicka in mina papper och i juni 2007 fick jag specialistbeviset i akutsjukvård på posten.
Victoria Webster trivs bra på Södersjukhusets akutmottagning och tycker att det är en spännande och variationsrik arbetsplats. De senaste åren har det skett en stor förändring, menar hon; idag finns ambitionen att arbeta mot prioritetslinjer och ett mer symtombaserat förhållningssätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera