Nyhetsarkiv

”Vi vill ha största möjliga valfrihet för både patienter och vårdgivare”

– Det allra viktigaste för Sveriges privatläkare är att föryngra medlemskåren som i dag har en medelålder på hela 62 år, konstaterar han.

– Vi är en ålderstigen förening efter att i 16 år har förvägrats att sälja våra etableringar och att nyetablera oss som privatläkare.

– Samtidigt domineras den privata vårdmarknaden i Sverige av fem stora sjukvårdsaktörer, Aleris, Attendo, Praktikertjänst, Ambea, där Carema ingår och Capio som är störst.

Försiktigt optimistisk

Staffan Henriksson är dock försiktigt optimistisk om framtiden och tycker att det börjar se ljusare ut för Sveriges privatläkare. Han sätter sitt hopp till det utökade vårdval som Stockholm och Halland genomför där också andra specialister än allmänläkare ska kunna vara aktiva inom vårvalet och vill se att det så småningom genomförs på nationell nivå.

– Men jag tror inte att statsmakterna kommer att lagstifta i frågan. Man vill hellre ha en överenskommelse med SKL, säger han.
Den privata vården i Sverige är till 99 procent finansierad med skattemedel, vilket 2008 motsvarade 220 miljarder kronor årligen, enligt Nutek. Privat vård och omsorg utgör i dag cirka 12 procent av Sveriges totala hälso-och sjukvård. Där ingår också vård som finansieras via sjukvårdsförsäkring eller är helt privatfinansierad. Under 2010 drevs 26 procent av primärvården i privat regi.

Medlemsantalet i Privatläkarföreningen är cirka 1670 medan antalet privata vård- och omsorgsföretag i Sverige är cirka 10.000. Mellan 2007 till 2008 ökade antalet företag i branschen med 11,2 procent, enligt SCB.

– Vi är den enda yrkesföreningen inom Läkarförbundet som till 100 procent är fokuserad på egenföretagarens villkor, konstaterar Staffan Henriksson.

Kombinerar med sjukhusarbete

Han är öron, näs- och halsläkare och har varit verksam som privatläkare i Eskilstuna i 23 år. Under många år har han också kombinerat det med att vara timanställd överläkare på bland annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Hans vårdavtal med landstinget löpte nyligen ut och han jobbar nu på nationella taxan. Landstinget har tidigare direktupphandlat hans tjänster och Staffan Henriksson har under många år opererat på Mälarsjukhuset en dag i veckan, gått bakjour och tjänstgjort som klinikchef under sommaren. Men LOU, lagen om offentlig upphandling, tillåter inte direktupphandling. Allt ska läggas ut till offentlig upphandling. Under förra året skärptes reglerna och landstinget valde därför att inte upphandla hans tjänster längre.

– LOU är svår för oss småföretagare. Vi ser hellre att man inför ackrediteringar och nationella riktlinjer. Det skulle göra det enklare för oss, säger Staffan Henriksson.

Han tycker att möjligheten att gå in och jobba en viss begränsad mängd på sjukhuset och hjälpa till med jouren och operativ verksamhet är ett bra sätt att skapa kontinuitet och möjlighet att följa sina patienter i hela vårdkedjan, så som praktiseras i England.

Grundtrygghet som offentligt anställd

Men Staffan Henriksson ser både för och nackdelar med att privata och offentligt anställda läkare byter plats då och då.

– Det är lite orättvist mot oss som jobbar som privatläkare. Den offentligt anställde läkaren har sin anställning som en grundtrygghet medan vi privatläkare måste verka helt utifrån ett företagsperspektiv.

Men, tillägger han, det kanske gör att fler läkare törs ta steget över till privat företagande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera