Nyhetsarkiv

– Vi välkomnar den nya patientlagen

– Att stärka patientens möjligheter och rättigheter är bra, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Läkarförbundet har ingått i utredningen och vi hoppas så klart att den nya lagen nu också får effekter i praktiken.

Den 1 januari trädde en ny patientlag i kraft.
Lagen innebär bland annat att patienter nu har rätt att söka primärvård och öppen specialistvård över landstingsgränserna. Lagen ger också patienterna ökad rätt till second opinion vid allvarliga sjukdomstillstånd.

– Det är förändringar som går i linje med Sjukhusläkarnas politik. Man ska inte styras av landstingsgränser eller bostadsadress när man behöver vård. Det är bra att patienterna nu kommer att kunna få välja vårdgivare av andra orsaker, exempelvis, kompetens, kontinuitet, var man har sin arbetsplats eller av andra skäl, säger Karin Båtelson.

I lagen står inskrivet att patientens behov av kontinuitet ska tillgodoses och att patienten har rätt till en fast vårdkontakt om patienten begär det, även i ett annat landsting.

– En fast läkarkontakt är oerhört viktigt i den fragmentiserade vården vi har. Någon läkare måste få möjlighet till överblick och sammanhang. Det betyder ju inte att samma läkare behöver ansvara för alla sjukdomar eller symtom hos en patient, men det behövs någon som är den samordnade länken tillsammans med teamet runt patienten. Kontinuitet och kompetens ger kvalitet, säger Karin Båtelson

Den nya patientlagen ställer ökade krav på både arbetsgivare och enskilda läkare när det gäller att informera om behandlingsmetoder, förväntade behandlingsförlopp, vårdtider och mycket annat. Vad krävs för att det ska fungera?

– Mycket information. På landstingens och SKL:s hemsida finns redan nu information om lagen, men enskilda vårdgivare måste också ha material. Öppna jämförelser och annan redovisning av verksamheterna måste bli förståelig och tillgänglig. Man kan inte lägga kravet på den enskilda läkaren i varje patient-läkarmöte, men patient-läkarmötet är kärnan i den dagliga vården, så kännedom om lagen måste även finnas hos läkarna, säger Karin Båtelson

Sedan 2010 finns en lag som tvingar landstingen att tillåta fritt vårdval inom primärvården (LOV). Den nya regeringen har sagt att man vill avskaffa den. Kommer det i så fall att påverka patienternas rätt att välja vårdgivare enligt nya patientlagen?

– Man måste ha saker att välja på för att kunna välja. Patientlagen ger patienten rätt att välja vård i andra landsting medan LOV ger möjlighet att välja mellan olika typer av vårdgivare även inom landstinget. Inskränkning i LOV får ju inte resultera i färre och sämre valmöjligheter säger Karin Båtelson.

Vilka blir utmaningarna för att få lagen att fungera?
– Dels gäller det information om lagen. Historiskt har man ju inte sett så stor rörlighet hos medborgare när det gäller sjukvård, så på kort sikt kommer det kanske inte att bli så stora skillnader. Men om det skulle uppstå anstormning till speciella vårdcentraler eller specialistmottagningar måste man vara vaksam på arbetsbelastning och arbetsmiljö där.
Ser du några brister i lagen?
– Jag tror att detta är en bra början, det kan vara klokt att inte ta för stora kliv med en gång. Det är också bra att det är en rättighetslagstiftning och inte en skyldighetslagstiftning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera