Nyhetsarkiv

”Vi uppmanas skriva ut patienter nästan innan de skrivits in”

– Ledningen har en illusion om att vi skulle kunna jobba effektivare och på det sättet få loss vårdplatser. Det är svårt att motbevisa det, men jag tror inte att man kan hinna med så mycket mer.

Det säger Yvette Andersson, kirurg med inriktning mot bröstkirurgi på kirurgkliniken i Västerås. Hon menar istället att fler vårdplatser skulle göra vården effektivare.
Yvette Andersson säger att kirurgerna­ ofta uppmanas skriva hem patienter för att bereda plats åt nya.
– Då ska man skriva ut patienterna nästan innan de har skrivits in, det känns som att vi motar ut patienterna. Det är ju inte bra att ligga på sjukhus om man inte måste, men vi håller inte kvar patienter för skojs skull.

På kirurgkliniken i Västerås har man cirka 50 disponibla vårdplatser men ofta uppåt 60 inneliggande patienter. Dessutom har man hittills i år haft i snitt 6-7 patienter (drygt 13 procent) utlokaliserade varje dag.

Yvette Andersson säger att hon och kollegerna försöker ordna så att de svårare kirurgiska patienterna inte ska läggas in på andra kliniker.
– Men det är besvärlig även med de lite enklare patienterna. Personalen på till exempel gyn eller onkologen är inte vana vid att ha hand om kirurgiska patienter. Att ha utlokaliserade patienter äventyrar patientsäkerheten.

Läkarna från kirurgkliniken måste också ta sig runt på sjukhuset för att ronda avdelningens patienter.
– Det blir lite olika läkare som kommer varje dag. Ronden kan bli sent på dagen, vi hinner inte, för själva logistiken tar väldigt lång tid; att förflytta sig och leta reda på rätt sköterskor. Det är inte ett särskilt effektivt sätt att jobba.

Ronder missas

Yvette Andersson säger att det till och med har hänt att ingen kirurg har rondat de utlokaliserade patienterna på en hel dag då missförstånd har uppstått om vem som är ansvarig.
Yvette Andersson jobbar också en del på akuten, hon tror att de senaste årens platsbrist på avdelningarna är orsaken till att så mycket utredande verksamhet numera bedrivs på akuten.
– Istället för att lägga in patienter med till exempel ont i magen för observation, så gör man numera en datortomografi nere på akuten. Man beställer undersökning efter undersökning och patienterna får ligga och vänta.

Det är inte bara på kirurgen det är ont om platser. Till exempel medicinkliniken i Västerås ligger också ständigt kring 100 procents beläggning, något som enligt Yvette Andersson också ökar antalet utredningar på akutmottagningen.
– Man vill ju vara helt säker på att det är en kirurgpatient innan man lägger in. För om man skulle råka lägga in en medicinpatient på en kirurgavdelning, då blir den patienten kvar där. Det är svårt att flytta på dem sedan.

Patienterna drabbas

Yvette Andersson kan inte se att det nuvarande arbetssättet på något vis gagnar patienterna. De utsätts för onödig strålning, en del kan få åka hem vid okristliga tider på dygnet och det blir faktiskt i slutänden längre vårdtider för dem som trots allt skrivs in. Dels för att beslutsgångarna blir så långa när patienter ligger utlokaliserade, dels för att många patienter skickas hem för tidigt och sedan istället kommer tillbaka och behöver ligga kvar ännu längre än vad de skulle behövt göra annars.
– Om några patienter hade fått vara kvar någon eller några dagar så hade de kanske inte behövt komma tillbaka alls.

Patienterna flyttas också flitigt runt allt eftersom de blir mindre vårdkrävande, men fortfarande inte kan skrivas ut.
– Det är ofta äldre patienter som väntar på vårdplanering. Är de inte förvirrade innan så blir de det.

Yvette Andersson tycker att sjukhusledningen lever i sin egen värld och att den verkar misstro professionerna.
– Vi har ju påpekat det här gång på gång, men det är som att vi bara gnäller. De vill inte tro på oss.

Men Yvette Andersson trivs trots allt med sitt jobb.
– Man orkar inte gå och tänka på det här hela tiden, då blir man alldeles handlingsförlamad. Men vissa dagar blir man mer påmind än andra och då kan man ju ifrågasätta varför man valde det här yrket.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera