Nyhetsarkiv

Ortopeden Mikael Wirqvist: ”Vi står vid stupets kant”

Det är direkt pinsamt att vården håller så låg kvalitet att man tvingas stryka patienters operation samma dag på grund av vårdplatsbrist. Det menar Mikael Wirqvist, en av landets många ortopeder som dagligen får ge patienter det nedslående beskedet om att den planerade operationen inte blir av – i dag heller.

– Jag hade precis pratat klart med patienten, förberett henne och sido­markerat inför operationen när jag bokstavligt talat tvingades vända i dörren och gå tillbaka in och meddela henne att den inte blev av. Det var inte roligt.

Mikael Wirqvist berättar om en av många patienter som har dröjt sig kvar hos honom när arbetsdagen är slut – han beskriver besvikelsen i ögonen som han tvingas möta och de många frågorna som kommer.

– Ofta har de sjukskrivit sig i tre månader, fastat och förberett sig mentalt på det här ingreppet under lång tid. Många har fått avbryta pågående medicinering och ta blodförtunnande sprutor. Det är tufft att vara den som tvingas ge beskedet att vi tyvärr inte har några vårdplatser så operationen kan inte bli av den här gången heller. Det är direkt pinsamt – jag är mån om att hålla en bra kvalitet i vården för mina patienter, säger Mikael Wirqvist, som är klinik­ombud och specialist inom ortopedi på sjukhuset i Nyköping.

Här har ortopederna för tillfället endast tillgång till mellan två och tre vårdplatser i veckan, trots att det faktiska behovet är tio elektiva vårdplatser i veckan, berättar Mikael Wirqvist.

– Som ortopedavdelning drabbas vi hårdast eftersom våra operationer är just elektiva. Det vi behandlar i första hand är smärta, något som inte räknas som ett akut tillstånd. Och det är givetvis rätt att kirurgens canceroperationer ska gå före, men våra patienter drabbas väldigt hårt när vårdplatserna är så få, säger han.

Grundproblemet är en allmän vård­platskris i hela Sörmland, vilket har gjort att Nyköping har tilldelats betydligt färre vårdplatser än förut, menar Mikael Wirqvist. Och bakom vårdplatsbristen finns – som på så många andra håll – bristen på sjuksköterskor.

– Det  är många som har slutat och lönerna är ju ett argument, men framför allt har de en dålig arbetsmiljö. Arbetsgivaren här har varit väldigt dålig på att förstå vikten av kontinuitet för personalen. Som det är nu flyttas sköterskorna runt mellan olika vårdavdelningar och många känner att de inte är helt förtrogna med arbetsätten. Det får också till följd att våra patienter ofta vårdas av sjuksköterskor som inte har kompetens för ortopedi.

För att ändå klara av att hålla vård­garantin tvingas ortopederna att remittera i väg en stod del av patienterna till andra, privata sjukhus, berättar Mikael Wirqvist. Sedan i april har de skickat i väg så många som 50 personer.

– Det är framföra allt de unga, friska patienterna som skickas i väg, de med en kortare vårdtid. De privata sjukhusen tar inte emot äldre och sjukare patienter så det är dem vi har kvar.

Vårdplatsbristen har fått som konsekvens att vissa ingrepp knappt utförs på ortopedkliniken i Nyköping längre, berättar Mikael Wirqvist. Något han befarar kan leda till en personalflykt även bland specialistläkarkollegorna i det långa loppet.

– Om vi aldrig får möjlighet att utföra vissa operationer tappar vi kompetens. Just nu är vi i en svår situation, man kan säga att vi står vid stupets kant. Man måste göra något för att ändra det här för vi har sökt oss hit för att vi vill utvecklas som kirurger och som det ser ut nu kan vi inte utvecklas. Om problemet kvarstår under lång tid kan det leda till att kollegor slutar och då är hela vår klinik hotad.

Hur brukar patienterna reagera när du ger dem beskedet att operationen är inställd?

– Det är väldigt olika reaktioner. De flesta är ganska införstådda med situationen för det har stått mycket om det i lokaltidningen. Men de blir besvikna såklart. Många oroar sig för hur arbetsgivaren ska ta det. Det är väldigt snöpligt för dem och de blir besvikna på oss och på vården. Jag försöker alltid ge beskedet på ett så bra sätt som möjligt utan att hänga ut någon som syndabock. Jag kan bara säga som det är – vi kan tyvärr inte, vi får tyvärr inte operera dig i dag för det finns helt enkelt ingen plats.

Vad får de inställda operationerna mer för konsekvenser hos er?

– För det första gör vi mycket dubbel­arbete och mycket förberedelser för en patient som vi sedan inte kan ta hand om. Det blir väldigt mycket dyrare i längden. Det är inte svårt att tänka sig vilka stora resurser det kostar sjukvården att sätta ut mediciner och se till så att patienten i stället får sprutor och alternativa läkemedel för att sedan bara ställa in hela operationen gång på gång. Det är även en oerhörd belastning för våra operationsplanerare. En annan konsekvens är att de många utlokaliserade patienterna tar en hel evighet för oss att ronda. Jag skulle uppskatta att vi rundar dubbelt så länge mot vad vi hade behövt om patienterna var samlade på en och samma avdelning.

Vad anser du behöver göras för att förbättra situationen hos er?

– Vi ortopeder arbetar för att vi ska kunna få till en helt ren ortopedavdelning som ligger under ortopedkliniken. En egen avdelning där det bara finns ortopedpatienter. Det skulle ge en betydligt effektivare vård och kontinuiteten skulle bli större både för personal och patienter. Som det ser ut i dag blir det betydligt dyrare i längden – patienterna får en betydligt sämre vård och en längre vårdtid med ökad risk för komplikationer när de inte vårdas av personal som är erfaren inom ortopedi.

Tror du att ni har en värre situation än i andra landsting?

– Det är svårt att svara på för man blir ju hemmablind. Men Sörmland är det län med flest överbeläggningar så vi kan nog tillhöra de som har det värst på det här området också.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera