Nyhetsarkiv

”Vi saknar uppgifter om behov och bristsituation”

– Vi vet hur många läkarna är och när de går i pension och vi vet hur många ST-läkare vi har. Men vi saknar uppgifter om behovet och hur bristsituationen ser ut, säger Lars Wingfors, HR-strateg på Regionkontoret i Region Halland.

Under våren  startade arbetet med en förstudie inför en plan för strategisk kompetensförsörjning av bland annat läkare för hela regionen.

Idag är det respektive förvaltning inom regionen som tar ställning till anställningar av ST-läkare.

– Vi behöver få systematik i den processen där vi dels fångar upp dagsläget, men också vilka brister man kan föreställa sig på kort och lång sikt. Vi kartlägger nu vad vi har för tillgänglig input och vad vi saknar.

Lars Wingfors säger det är viktigt att inte bara titta på dagsläget och räkna på den vanliga personalomsättningen, utan att det är många olika parametrar som påverkar tillgång och efterfrågan på läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, som alla ska ingå i komptensförsörjningsplanen:

– Region Halland står liksom övriga regioner och landsting inför en utmaning med bland annat en åldrande befolkning, multisjuka patienter, snabb medicinteknisk utveckling, nya behandlingsmetoder och höga pensionsavgångar

Än så länge har man inget IT-stöd för ändamålet. Lars Wingfors säger att det blir nästa fråga. Först ska förstudien göras klar och presenteras under hösten.

– Det bästa med att ha en systematik och en tydlig process i en modell är att man kan bli bättre på att prognosticera, säger Lars Wingfors.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera