Nyhetsarkiv

”Vi politiker behövs och vi detaljstyr inte”

Visst måste rollerna vara tydliga – men politikerna ska självklart vara med och se till att målen uppfylls i sjukhusens styrelser. 

Christine Axelsson (S) som är regionfullmäktiges ordförande i Skåne håller inte med om att politikerna ser till sin egen agenda i sjukvårdsorganisationen.

– Vår hälso- och sjukvård finansieras ju av offentliga medel och vi sätter upp mål för den i en politisk församling så det är klart att vi vill vara med och se till så att de målen uppfylls. Sedan ska inte vi vara med och styra när det gäller detaljer – absolut inte – och det är vi inte heller.

Christine Axelsson har varit heltid­s­politiker i 20 år och delar inte alls Kenneth Svanbergs bild av att ”politikerna ligger som en våt trasa över svensk sjukvård”.

– Förslagen politikerna har att ta ställning till bereds ju i princip alltid av de oberoende tjänstemännen, menar hon. Visserligen kan förslagen ibland komma från politikerna själva efter att de upptäckt brister eller något som borde göras annorlunda ute i verksamheten – men definitivt inte för att skapa popularitet och uppmärksamhet kring den egna personen.

– Det handlar inte om att man fattar det ena eller andra beslutet för att det snart är val igen. Absolut inte. Man har ett viktigt politiskt uppdrag som man förväntas klara av och det är utifrån det uppdraget vi alla jobbar. Både vi och oppositionen.

När besluten väl är fattade är det stort självbestämmande som gäller ute i verksamheten, betonar Christine Axelsson. Politikerna blandar sig endast i målsättningar – det är dem man följer upp och beslutar om.

– Visst har man läst om de politiker som är inne och detaljstyr och det finns ju även tjänstemän som tar beslut som borde vara politiska beslut. Vi fick ju till exempel rätt nu när beslutet om den nya förvaltningsorganisationen togs av regiondirektören Jonas Rastad, i stället för i fullmäktige. Men normalt sett upplever jag att rollfördelningen inom sjukvårdsorganisationen är väldigt tydlig och fungerar väl.

När det gäller tjänstemännens antal tycker Christine Axelsson inte att det är hennes sak att ha åsikter. Regiondirektören är den som avgör hur många anställda han väljer att ha under sig, menar hon.

Hur ser du annars på den nya sjukvårdsorganisationen Skånevård 2.0?

– Min grundtes har varit att förvaltningen och den politiska organisationen följer varandra. Den politiska organisationen måste sätta sig och sedan ska förvaltningen sätta sig. Här har det blivit precis tvärtom. Men vi fick helt enkelt gilla läget. Regiondirektören såg behovet av att ha den här förvaltningsorganisationen – inte vi politiker. Men det går inte att än en gång organisera en ny förvaltning efter att vi kom till – det var oordning ändå. Nu behövs det lugn och ro i organisationen och det är lite för tidigt att säga om det här är det optimala.

Har ni förtroende för honom efter beslutet om den nya sjukvårdsorganisationen?

– Ja, annars hade han inte varit kvar på sin post. Men det är ett beslut som regionstyrelsen har att avgöra.

Hur tänker ni framåt om hur vården ska organiseras i Skåne?

– Vi kommer inte att organisera om inom det närmaste, men man kan inte heller hugga det i sten. Efter valet tillsatte vi en parlamentarisk beredning som ska utreda hur sjukvården kommer att se ut framöver och som leds av Ingrid Lennerwald (s) – en av våra mest erfarna politiker på området. Där kommer man att titta på vetenskapliga rön och analysera hur framtidens sjukvård kommer att se ut och hur sjukvårdsorganisationen ska se ut långsiktligt.

Vad tycker du om det här med att bolagisera sjukhus?

– Jag tycker inte att det är det rätta. Jag vet inte varför man skulle göra det och ser inte alls någon poäng med det eftersom vi tappar helhetsgreppet och insynen från politikernas håll. Jag följde Helsingborgs lasaretts utveckling på håll och jag kan inte påstå att jag såg något positivt med det. Sedan var jag inte insatt i detaljer kring det, men jag såg det övergripande resultatet. Visst fanns det delar av personalen som såg det som positivt men det fanns också de som var kritiska.

Fotnot: Beslutet att omorganisera Region Skånes förvaltningar från 13 till fyra togs av regiondirektören Jonas Rastad själv. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten och kammar­rätten som båda i sina domar för­klarat organisationen som olaglig, eftersom beslutet inte togs av regionfullmäktige som är den högsta politiska instansen och ska fatta sådana beslut enligt kommunallagen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera