Nyhetsarkiv

”Vi måste frigöra kapacitet för att få plats med fler vårdplatser på sjukhusen”

– Sjukhusen ska slimmas och effektiviseras för att ge mer vård för pengarna. Det ska bland annat ske genom att öppenvården flyttas ut. Toivo Heinsoo, landstingsdirektör i Stockholm, har stora förhoppningar att ett utökat vårdval ska ge fler privata nyetableringar och fler valmöjligheter för patienterna.

Toivo Heinsoo, tidigare bland annat regeringsutredare av ”patientens rätt i vården”, vill konkurrensutsätta landstingets öppenvård. Han betonar att det är nödvändigt att flytta ut en del av öppenvården utanför sjukhusen för att öka effektiviteten. Den snabba utvecklingen inom medicinsk teknik gör att det är möjligt att genomföra och gör att sjukhusen kan koncentrera sig och renodla sina arbetsuppgifter.

– Det som absolut inte behöver finnas på sjukhus ska inte finnas där. Vi är beroende av att frigöra kapacitet för att få fler vårdplatser på sjukhusen. Det här är också ett sätt att kunna expandera inom de områden där sjukhusets resurser behövs, förklarar han.

Stockholm och Halland blir testlandsting

Toivo Heinsoo medger att det utökade vårdvalet i Stockholm och Halland kan ses som en test för nationell nivå. Ett lyckat resultat visar vägen för de övriga landstingen och för regeringen. Men han hänvisar samtidigt till att frågan varit aktuell under lång tid i Stockholm och inte påverkats av att han är högsta tjänsteman i landstinget.

– Vi diskuterar, just nu, ett antal specialistområden där det kan bli aktuellt att flytta ut öppenvården, berättar han.

Landstingets beställningar avgör

– Landstinget arbetar med vårdavtal där man beställer sjukvård inom olika områden. Beställer inte landstingsledningen öppenvård av sjukhusen inom en specialitet så kan inte sjukhusen utföra den typen av vård, så enkelt är det, förklarar han.

– Det finns redan i dag ett antal nyetableringar som tillkommer i de vårdval som vi introducerar. Vi hoppas naturligtvis på att man hittar produktions- och organisationsformer som gör att man får ut mer vård för samma insats, det är ett av de huvudsakliga målen.

Hur stor andel av öppenvården som ska flyttas ut vill han dock inte ange.

– Vårt mål är att ta fram ett antal vårdvalsområden och att introducera dem under 2011 och 2012, men många diskussioner återstår, konstaterar han.

Vill inte ha fler enmansföretag

Han vill inte berätta hur den ideala aktören eller mixen av aktörer ser ut. Men det är helt klart att det inte finns intresse för fler enmansföretag. Utan att nämna några namn på vårdföretag säger han att det finns relativt stora privata kliniker som landstinget samarbetar med i dag, som man har goda erfarenheter av.

– Det optimala är så många aktörer som möjligt, utan att det blir fler enmansföretag, säger Toivo Heinsoo.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera